Zakłady Naukowe WIHE

Zakład Farmakologii i Toksykologii

Publikacje


2020-2024

  1. Maculewicz E, Mastalerz A, Antkowiak B, Antkowiak O, Borecka A, Garbacz A, Szarska E, Dzitkowska-Zabielska M , Rusin P, Cywińska A, Białek A, Cięszczyk P. The effect of IL10 gene polymorphism on obesity parameters in highly physically active young men. Biol Sport. 2022 Oct; 39(4): 1117–1125. doi:10.5114/biolsport.2023.118336 (IF 5,6)
  2. Janicka M, Ranoszek-Soliwoda K, Chodaczek G, Antos-Bielska M, Brytan M , Tomaszewska E, Celichowski G, Grobelny J, Cymerys J, Krzyżowska M, Chodkowski M. Functionalized Noble Metal Nanoparticles for the Treatment of Herpesvirus Infection. Microorganisms. 2022 Oct 31;10(11):2161. doi:10.3390/microorganisms10112161. (IF 4,5)
  3. Maculewicz E, Antkowiak B, Antkowiak O, Borecka A, Mastalerz A, Leońska-Duniec A, Humińska-Lisowska K, Michałowska-Sawczyn M, Garbacz A, Lorenz K, Szarska E, Dziuda Ł, Cywińska A, Cięszczyk P. The interactions between interleukin-1 family genes: IL1A, IL1B, IL1RN, and obesity parameters. BMC Genomics. 2022;23(1):112. doi:10.1186/s12864-021-08258-x. (IF 3,969)
  4. Maculewicz E, Dzitkowska-Zabielska M, Antkowiak B, Antkowiak O, Mastalerz A, Garbacz A, Massidda M, Bojarczuk A, Dziuda Ł, Cięszczyk P. Association of Interleukin Genes IL10 and IL10RB with Parameters of Overweight in Military Students. Genes. 2022; 13(2):291. (IF 4,096)
  5. Antkowiak B, Antkowiak O, Brytan M, Cieszczyk P, Szarska E, Puchała R, Ciechanowska M, Łapot M, Winnicka I, Maculewicz E. Effect of Rhodiola rosea L. roots extract on pain perception in humans. Phytomedicine Plus. 2022; 2(3): 100327. doi:10.1016/j.phyplu.2022.100327 (IF 2,46)