Zakłady Naukowe WIHE

Zakład Farmakologii i Toksykologii

Współpraca


Współpraca krajowa przy realizacji projektów badawczych

 • Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii
 • Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
 • Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii
 • Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
 • Wojskowy Instytut Medyczny - Klinika Endokrynologii i Terapii Izotopowej
 • Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN
 • Muzeum i Instytut Zoologii PAN
 • Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 • Instytut Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski – Wydział Biologii
 • Uniwersytet Warszawski – Wydział Biologii
 • Instytut Farmaceutyczny
 • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Współpraca zagraniczna przy realizacji projektów europejskich

Projekt FP7 EXPEDIA

 • Totalforsvarets Forskningsinstitut (FOI), Szwecja
 • Nederlandse Organisatie Voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO), TNO - Holandia
 • Commissariat a l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives (CEA), Francja
 • Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. (ICT), Niemcy
 • Yara International ASA, Norwegia
 • The DOW Chemical Company, Niemcy
 • Esbit Compagnie GmbH (ESBIT), Niemcy
 • KCEM AB (KCEM), Szwecja
 • National Bureau of Investigation (NBI), Finlandia
 • Brodarski Institute (BI), Chorwacja

Projekt 34 EU CBRN Centres of Excellence

 • Fundacion Internacional y para Iberoamerica de Administracion y Politicas Publicas (FIIAPP), Hiszpania
 • FORMIT Foundation, Włochy
 • The Insubria Center on International Security (ICIS), Włochy