Zakłady Naukowe WIHE

Zakład Medycyny Regeneracyjnej i Biologii Komórki

Historia


Zakład Hematologii Radiacyjnej, przemianowany w roku 2008 na Zakład Medycyny Regeneracyjnej, powstał w roku 1986, jako efekt wzrastającego zagrożenia ekspozycją ludzi na promieniowanie jonizujące w wyniku możliwych awarii radiacyjnych. Twórcą Zakładu i jego kierownikiem do grudnia 2011 był prof. dr hab. med. Zygmunt Pojda.

Zadania badawcze Zakładu w momencie jego powstania obejmowały funkcjonowanie układu krwiotwórczego w warunkach prawidłowych i patologicznych, w tym diagnostykę zmian popromiennych i leczenie zespołu hematologicznego choroby popromiennej, a także optymalizację sposobów oceny pochłoniętej dawki promieniowania jonizującego metodami dozymetrii biologicznej.

Rozwój badań nad komórkami macierzystymi umożliwił rozszerzenie zainteresowań naukowych Zakładu o problematykę niekrwiotwórczych komórek macierzystych mających potencjalne zastosowanie w regeneracji tkanek i narządów zniszczonych procesem chorobowym, urazami mechanicznymi oraz/lub radio- i chemioterapią.

Obecnie w Zakładzie prowadzone są badania nad możliwościami zastosowania mezenchymalnych komórek macierzystych do regeneracji uszkodzeń kości, mięśni, chrząstki oraz zdolności tworzenia nowych naczyń krwionośnych. Równocześnie prowadzone są badania nad optymalizacją procesów gojenia się ran poprzez poszukiwanie i dodawanie nowych substancji aktywnych biologicznie do opatrunków oraz zastosowanie nowatorskich nośników opatrunkowych. W styczniu 2012 roku obowiązki Kierownika przejął ppłk dr n. biol. Robert Zdanowski a Zakład rozszerzył swoją działalność o cześć immunologiczną i został podzielony na dwie pracownie: Pracownie Inżynierii Komórkowej i Badania Procesów Regeneracji oraz Pracownie Immunologii Doświadczalnej.

W 2016 roku obowiązki Kierownika Zakładu zostały powierzone dr hab. Jackowi Kubiakowi prof. WIHE, który rozszerzył zainteresowania badawcze związane z biologią komórki. W tym czasie Zakład otrzymał obecną nazwę Zakład Medycyny Regeneracyjnej i Biologii Komórki oraz powstała nowa pracownia: Biologii Komórki. W 2019 roku z Zakładu została wyodrębniona Pracownia Immunologii Doświadczalnej, która obecnie funkcjonuje jako samodzielna pracownia w WIHE. W lutym 2020 roku na stanowisko Kierownika został czasowo powołany dr hab. Sławomir Lewicki prof. WIHE.