Zakłady Naukowe WIHE

Zakład Medycyny Regeneracyjnej i Biologii Komórki

Książki i Monografie


Encyclopiedia of Signaling Molecules

Encyclopedia of Signaling Molecules


Praca zbiorowa pod red. Choi S. Encyclopedia of Signaling Molecules 2nd Edition. Springer ISBN-13: 978-1493967995, 2017

Rozdziały:

Kubiak JZ., Cup M., Janiec J., Kloc M. Cyclin B.

Kloc M., Kubiak JZ. Structural mRNA.


Results and Problems in Cell Differentiation

Results and Problems in Cell Differentiation


Praca zbiorowa pod red. Kubiak J.Z., Kloc M. Results and Problems in Cell Differentiation. Springer. ISSN 0080-1844, 2017 (w druku)

Rozdziały:

Liu Y., Kubiak J.Z., Li X.C., Ghobrial R.M., Kloc M. Macrophages and RhoA pathway in transplanted organs. Kubiak J.Z., Kloc M. Elusive role of TCTP protein and mRNA in cell cycle and cytoskeleton regulation.

Kubiak JZ, Kloc M. Elusive role of TCTP protein and mRNA in cell cycle and cytoskeleton regulation.

Borsuk E., Jachowicz J., Kloc M., Tassan JP., Kubiak JZ. Role of Cdc6 during oogenesis and early embryo development in mouse and Xenopus laevis. Results Probl Cell Differ 59:201-211.


Wybrane zagadnienia biologii i medycyny

Wybrane zagadnienia biologii i medycyny


Praca zbiorowa pod red. Siwicki AK., Skopińska – Różewska E., Zdanowski R. Edycja, ISBN 978-83-94917-1-9, 2015

Rozdziały:

Lewicki S., Borecka A., Antkowiak B., Lewicka A., Siwicka-Gieroba D., Zdanowski R., Skopińska- Różewska E. Aktywność biologiczna wyciągów z kłączy i korzeni roślin należących do rodzaju Rhodiola i ich składników. str. 7-34.

Leszczyński P., Lewicka A., Suska M., Rzeski W. Właściwości produktów pochodzenia naturalnego w chemoprewencji nowotworów. str. 35-46


Biologia Medyczna – wybrane problemy

Biologia Medyczna – wybrane problemy

Praca zbiorowa pod red. Siwicki AK., Skopińska – Różewska E., Zdanowski R. Edycja, ISBN 978-83-88545-89-4, 2014

Rozdziały:

Bień K., Krzyżowska M. Rola białek Fas i FasL w regulacji odpowiedzi imunologicznej. str. 217-232.

Orłowski P., Stachowiak A., Krzyżowska M. Immunotoksyczność nanocząstek wybranych metali. str. 241-254.

Orłowski P., Czupryn M., Krzyżowska M. Toksyczność nanocząstek srebra z uwzględnieniem zastosowań dermalnych. 255-264.

Straż-Żebrowska E., Kalicki B., Zdanowski R., Jobs K., Jung A. Problem kamicy układu moczowego u dzieci. str. 277-298.

Leśniak M., Zdanowski R., Lewicki S., Suska M. Mezenchymalne komórki macierzyste(MSCs) charakterystyka i możliwość zastosowania w leczeniu choroby popromiennej. str. 299-306.


Biologia Medyczna – wybrane zagadnienia

Biologia Medyczna – wybrane zagadnienia

Praca zbiorowa pod red. Skopińska – Różewska E., Siwicki AK., Zdanowski R. SPW Edycja, ISBN 978-83-88545-83-2, 2013

Rozdziały:

Lewicki S., Dębski B., Zdanowski R., Lewicka A., Skopińska-Różewska E. Wykorzystanie chromu III jako suplementu diety w wspomaganiu leczenia cukrzycy i otyłości. str. 107-117.

Suska M., Adamczak M., Lewicki S., Turkowska M., Zdanowski R. Charakterystyka wybranych właściwości biosurfaktantów, metody ich syntezy i możliwości zastosowania. str. 301-320.

Turkowska M., Rzewuska M., Zdanowski R., Lewicki S., Suska M. Charakterystyka głównych typów chorobotwórczych szczepów Escherichia coli. str. 341-358.

Zdanowska A., Święs Z., Zdanowski R., Lewicki S., Kalicki B., Stankiewicz W. Uwarunkowania chorób alergicznych. str. 385-406.