Zakłady Naukowe WIHE

Zakład Medycyny Regeneracyjnej i Biologii Komórki

Projekty badawcze


Realizowane:

 1. Projekt statutowy własny, Wojskowy Instytut Medyczny nr 487, pt „Ocena częstości występowania chorób o podłożu alergicznym u dzieci z zaburzeniami mikcji”, 2018-2020.
 2. Projekt statutowy własny, Wojskowy Instytut Medyczny nr 448 pt. „Przydatność oznaczania aktywności oksydazy diaminowej w surowicy u pacjentów pediatrycznych z objawami pseudoalergii”, 2017-2019,
 3. Projekt NCN Sonata, UMO-2016/23/D/NZ9/00553 pt. „Zastosowanie elicytorów w biofortyfikacji lubczyku (Levisticum officinale Koch.)”, 2017-2020,
 4. Projekt statutowy własny, Wojskowy Instytut Medyczny nr 397 pt. „Ocena przydatności wybranych wczesnych markerów przewlekłego uszkodzenia nerek w diagnostyce dzieci z chorobami układu moczowego poddawanych badaniu renoscyntygraficznemu”, 2016-2018.
 5. Projekt badawczy 508/2017/DA MON realizowany w ramach konkursu Kościuszko II (2018-2020) "Ocena wykorzystania i zwiększania potencjału regeneracyjnego mezenchymalnych komórek macierzystych uzyskiwanych w różnym okresie życia z tkanki tłuszczowej (AD-MSC; Adipose-Derived Mesenchymal Stem Cells) do wspomagania leczenia ran"
 6. Współrealizacja projektu Nr POIR.04.01.02-00-0004/17 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (2018-2020) "Hemostatyczne, resorbowalne opatrunki podwójnego zastosowania"
 7. Projekt badawczy MON "Kościuszko": „Proteomiczna i funkcjonalna analiza kinazy białkowej MELK: potencjalne zastosowanie do przyspieszenia gojenia ran”. 2017-2020
 8. Projekt NCBR DOB-1-6/1/PS/2014 „Laserowe Systemy Broni Skierowanej Energii, Laserowe Systemy Broni Nieśmiercionośnej”, 2015-2021,

Zakończone:

 • Projekt naukowy „The pharmacokinetic of resveratrol and resveratrol based formulation (Resvega)” Thea France
 • Projekt badawczy NCN 2012/05/B/NZ7/03219 "Badanie wytypowanych parametrów immunologicznych, biochemicznych i hematologicznych oraz struktury i funkcji wybranych narządów u potomstwa i matek myszy karmionych w czasie ciąży i laktacji wyciągami z korzeni rośliny Rhodiola kirilowii."
 • Projekt CIOP „Identyfikacja zagrożeń biologicznych w działaniach ratowniczych oraz ich wpływu na kompetencję układu odpornościowego w perspektywie niekorzystnych następstw zdrowotnych”;
 • Projekt badawczy NCN nr 2011/03/B/NZ6/04878 "Nanocząsteczki srebra modyfikowane kwasem taninowym - badania nad ich aktywnością przeciwwirusową i immunomodulacyjną." Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii. 2012 - 2014.
 • Projekt rozwojowy Nr OR00004208: "Żołnierz jako broń precyzyjna – pakiety i zestawy: ochrona przed NBC i zagrożeniami środowiskowymi; żywienie i farmakoterapia – przetrwanie w trudnych warunkach i optymalizacja wydolności psychofizycznej; medyczny – opatrunki aktywne biologicznie”. Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii. 2009-2011.
 • Research project granted by Defense Advanced Research Project Agency No.N10PC20038 “Novel approaches to wound healing”. Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii. 2009- 2011;
 • Projekt badawczy zamawiany nr PBZ-MIN-/011/013/2004 „Modele zagrożeń aglomeracji miejskiej wraz z systemem zarządzania kryzysowego na przykładzie m. st. Warszawy”. Wojskowa Akademia Techniczna. 2006-2008.
 • Projekt badawczy (doktorancki) MEiN nr: 0 T00C 015 30 „ Badanie wybranych procesów angiogenezy u myszy po podaniu estru izopropylowego kwasu metylofluorofosfonowego”. Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii. 2006-2007.
 • Projekt badawczy NCN nr 2012/05/N/NZ6/01757 „Wpływ nanocząstek srebra i złota na morfologię i funkcje komórek dendrytycznych in vitro.” Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii. 2012 – 2014.