Zakłady Naukowe WIHE

Zakład Medycyny Regeneracyjnej i Biologii Komórki

Współpraca


 1. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP- Oddział Kliniczny Ginekologii i Położnictwa
 2. Centre National de la Recherche Scientifique, IGDR - Institut de Génétique & Développement de Rennes, Francja
 3. The Houston Methodist Research Institute, Department of Surgery, The Houston Methodist Hospital, Houston TX, USA
 4. Wojskowa Akademia Techniczna
 5. Wojskowy Instytut Medyczny
  • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej
  • Klinika Onkologii
  • Klinika Endokrynologii i Terapii Izotopowej
  • Zakład Medycyny Nuklearnej
  • Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
 6. Warszawski Uniwersytet Medyczny
  • Katedra i Zakład Histologii i Embriologii, Centrum Biostruktury
  • Zakład Transplantologii i Centralny Bank Tkanek, Centrum Biostruktury
 7. Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku
  • Centrum Radioizotopów, POL-Atom
 8. Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej we Wrocławiu
  • Laboratorium Glikobiologii i Oddziaływań Międzykomórkowych
 9. Uniwersytet Warszawski
  • Samodzielna Pracownia Mikroskopii Elektronowej i Konfokalnej, Wydział Biologii Centrum
  • Zakład Embriologii Instytutu Zoologii
  • Zakład Immunologii Instytutu Zoologi
 10. Instytut Onkologii
  • Zakład Inżynierii Komórkowej i Tkankowej
 11. Uniwersytet Jagielloński, Instytut Zoologii, Zakład Anatomii Porównawczej im. Henryka Hoyera
 12. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
  • Wydział Medycyny Weterynaryjnej
  • Wydział Nauk o Zwierzętach
 13. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
  • Katedra Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej, Wydział Medycyny Weterynaryjnej
 14. Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie
  • Pododdział Terapii Izotopowej Kliniki Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii
 15. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny
 16. Uniwersytet Łódzki
  • Wydział Chemii