Zakłady Naukowe WIHE

Zakład Ochrony Mikrofalowej

Publikacje

2021

 1. Cios A, Ciepielak M, Stankiewicz W, Szymański Ł, (2021) The influence of extremely low electromagnetic field on clear cel renal carcinoma, Int. J. Mol. Sci. 2021, 22(3), 1342; doi: 10.3390/ijms22031342 (IF 4,556)
 2. Cios A, Ciepielak M, Szymański Ł, Lewicka A, Cierniak S, Stankiewicz W, Mendrycka M, Lewicki S. Effect of Different Wavelengths of Laser Irradiation on the Skin Cells. International Journal of Molecular Sciences. 2021; 22(5):2437. doi: 10.3390/ijms22052437 (IF 4,556)
 3. Cios A, Ciepielak M, Szymański Ł, Lewicka A, Cierniak S, Stankiewicz W, Mendrycka M, Lewicki S. Effect of Different Wavelengths of Laser Irradiation on the Skin Cells. International Journal of Molecular Sciences. 2021; 22(5):2437. doi: 10.3390/ijms22052437 (IF 1,361)


2020

 1. Kieliszek J., Wyszkowska J., Sobiech J., Puta R. Assessment of the Electromagnetic Field Exposure during the Use of Portable Radios in the Context of Potential Health Effects. Energies 13(23), 6276; 13, https://doi.org/10.3390/en13236276, 2020 (IF= 2,702).
 2. Zmyślony M., Bieńkowski P., Bortkiewicz A., Karpowicz J., Kieliszek J., Politański P., Rydzyński K. Protection of the population health from electromagnetic hazards - challenges resulting from the implementation of the 5G network planned in Poland. Med Pr 71(1):105-113, doi: 10.13075/mp.5893.00867, 2020 (IF 0,768).
 3. Szymański Ł., Jęderka K., Cios A., Ciepelak M., Lewicka A., Stankiewicz W., Lewicki S. A Simple Method for the Production of Human Skin Equivalent in 3D, Multi-Cell Culture. Int. J Mol Sci 21(13): 4644, doi: 10.3390/ijms21134644, 2020 (IF 4,556).

2019

 1. Szymański Ł., Cios A., Ciepielak M., Stankiewicz W. Cytokines and apoptosis in atopic dermatitis. Advances in Dermatology and Allergology/Postępy Dermatologii i Alergologii, doi: 10.5114/ada.2019.88394, 2019 (IF 1,757)
 2. Lewicka A., Szymański Ł., Rusiecka K., Kucza A., Jakubczyk A., Zdanowski R., Lewicki S. Supplementation of Plants with Immunomodulatory Properties during Pregnancy and Lactation—Maternal and Offspring Health Effects. Nutrients 11(8), doi: 10.3390/nu11081958, 2019 (IF 4.171).
 3. Szymański Ł., Sobiczewska E., Cios A., Ciepielak M., Szymański P., Stankiewicz W. Immunotropic effects in cultured human blood mononuclear cells exposed to a 900 MHz pulse-modulated microwave field. Journal of Radiation Research doi: 10.1093/jrr/rrz085, 2019 (IF 2, 014).
 4. Szymański Ł., Helbrecht I., Fiedorowicz M., Matak D., Bartnik E., Golik P., Szczylik C., Czarnecka A. M.. Komórki macierzyste raka nerki – pochodzenie i znaczenie. Postępy Biochemii 65 (2): 95-102, doi: 10.18388/pb.2019_250, 2019 (8 pkt)
 5. Bodera P., Antkowiak B., Paluch M., Sirav B., Siwicki A.K., Stankiewicz W. The effects of radio-frequency radiation (RFR) exposure on the analgesic efficacy of morphine in healthy rats and rats with inflammation. Int J Occup Med Environ Health 32(4):465-474, doi: 10.13075/ijomeh.1896.01286, 2019 (IF 1,314).


2018

 1. Szymanski Ł., Cios A., Lewicki S., Szymański P., Stankiewicz W. Fas/FasL pathway and cytokines in keratinocytes in atopic dermatitis – Manipulation by the electromagnetic field. Plos one 13(10): e0205103, doi: 10.1371/journal.pone.0205103, 2018 (IF 2,766).
 2. Leśniak M., Zdanowski R., Suska M., Brewczyńska A., Stankiewicz W., Kloc M, Kubiak J.Z., Lewicki S. Effects of hexachlorophene, a chemical accumulating in adipose tissue, on mouse and human mesenchymal stem cells. Tissue Eng Regen Med 15(2): 211-222, doi: 10.1007/s13770-017-0103-09, 2018 (IF 1,169).
 3. Krawczyk K.M., Matak D., Szymanski Ł., Szczylik C., Porta C., Czarnecka A.M. Culture in embryonic kidney serum and xeno-free media as renal cell carcinoma and renal cell carcinoma cancer stem cells research model. Cytotechnology 70:761–782, doi: org/10.1007/s10616-017-0181-5, 2018 (IF 3,989).

2017

 1. Karpowicz J., Zradziński P., Kieliszek J, Gryz K, Sobiech J, Leszko W. An In Situ and In Silico Evaluation of Biophysical Effects of 27 MHz Electromagnetic Whole Body Humans Exposure Expressed by the Limb Current. BioMed Res Inter 2017, 2017 (IF 2,583)
 2. Sobiech J., Kieliszek J., Puta R., Bartczak D., Stankiewicz W. Occupational exposure to electromagnetic fields in the Polish Armed Forces. Int J Occup Med Env 30(4), doi: 10.13075/ijomeh.1896.00696, 2017 (IF 0,780).
 3. Bien K., Zmigrodzka M., Orłowski P., Fruba A., Szymanski Ł., Stankiewicz W., Nowak Z., Malewski T., Krzyzowska M. Involvement of Fas/FasL pathway in the murine model of atopic dermatitis. Inflamm Res 66(8):679-690, doi: 10.1007/s00011-017-1049-z, 2017 (IF 2,557).
 4. Matak D., Brodaczewska K.K., Lipiec M., Szymański Ł., Szczylik C., Czarnecka A.M. Colony, Hanging drop, and methylcellulose three dimensional hypoxic growth optimization of renal cell carcinoma cell lines. Cytotechnology 69(4): 565-578, doi: 10.1007/s10616-016-0063-2, 2017 (IF 1,864).
 5. Matak D., Brodaczewska K.K., Szczylik C., Koch I., Myszczyszyn A., Lipiec M., Lewicki S., Szymanski L., Zdanowski R., Czarnecka A.M. Functional significance of CD105-positive cells in papillary renal cell carcinoma. BMC Cancer 17(1):21, doi: 10.1186/s12885-016-2985-7, 2017 (IF 3,288).
 6. Bartosinski A., Bodera P., Stankiewicz W. Hemoencephalography (HEG) Biofeedback As A Method Of Stress Control Among Healthy Subjects. IJHSSI 6(12):12-16, 2017.
 7. Bodera P., Makarova K., Zawada K., Antkowiak B., Paluch M., Sobiczewska E., Sirav B., Siwicki A.K., Stankiewicz W. The effect of 1800MHz radio-frequency radiation on NMDA receptor subunit NR1 expression and peroxidation in the rat brain in healthy and inflammatory states. Biomed Pharmacother 92:802-809, doi: 10.1016/j.biopha.2017.05.133, 2017 (IF 2,759).
 8. Sienkiewicz J.J., Wesołowski A., Stankiewicz W., Kotowski R. The influence of ultrasonic treatment on the growth of the strains of Salmonella enterica subs. Typhimurium. J Food Sci Technol 54(8):2214-2223, doi: 10.1007/s13197-017-2648-y, 2017 (IF 1,640).

2016

 1. Bartczak D., Szymański Ł., Bodera P., Stankiewicz W. Psychoneuroimmunological aspects of cardiovascular diseases- preliminary report. Cent Eur J Immunol 41(2):209-216, doi: 10.5114/ceji.2016.60996, 2016 (IF 0,309).
 2. Bodera P., Stankiewicz W. Current approaches to neurofeedback. Int J Hum Soc Sci Invent 5(9):50-56 I, 2016 (IF 1,756).
 3. Szymański Ł., Matak D., Bartnik E., Szczylik C., Czarnecka AM. Thyroid hormones as renal cell cancer regulators. J Sign Transduction 2016:1362407, doi: 10.1155/2016/1362407, 2016.
 4. Czarnecka AM., Matak D., Szymański L., Czarnecka KH., Lewicki S., Zdanowski R., Brzezińska-Lasota E., Szczylik C. Triiodothyronine regulates cell growth and survival in renal cell cancer. Int J Oncol 49(4):1666-78, doi: 10.3892/ijo.2016.3668, 2016 (IF 3,018).
 5. Lewicki S., Bałan BJ., Skopińska-Różewska E., Zdanowski R., Stelmasiak M., Szymański Ł., Stankiewicz W. Modulatory effects of feeding pregnant and lactating mice Rhodiola kirilowii extracts on the immune system of offspring. ExpTher Med 12(5):3450-3458, doi.: 10.3892/etm.2016.3759, 2016 (IF 1,28).

2015

 1. Zielnik-Jurkiewicz B., Stankiewicz W. Pro-inflammatory interleukins in middle ear effusions from atopic and non-atopic children with chronic otitis media with effusion. Eur Arch Otorhinolaryngol 273:1369-78, 2015 (IF 1,545).
 2. Bodera P., Stankiewicz W., Antkowiak B., Paluch M., Kieliszek J., Sobiech J., Niemcewicz M. Influence of electromagnetic field (1800 MHz) on lipid peroxidation in brain, blood, liver and kidney in rats. Int J Occup Med Environ Health 28(4):751-9, 2015 (IF 0,70).
 3. Bień K., Sokołowska J., Bąska P., Nowak Z., Stankiewicz W., Krzyzowska M. Fas/FasL pathway participates in regulation of antiviral and inflammatory response during mousepox infection of lungs. Mediators Inflamm 2015:281613. doi: 10.1155/2015/281613, 2015 (IF 3,418).
 4. Sobiech J., Kieliszek J., Puta R., Stankiewicz W. Wykorzystanie komory TEM do ekspozycji na pole elektromagnetyczne obiektów biologicznych. Przegląd Elektrotech 12:218-220, doi:10.15199/48.2015.12.56, 2015.

2014

 1. Krzyżowska M., Orłowski P., Baska P., Zdanowski R., Stankiewicz W. Role of Fas/FasL signaling in regulation of anti-viral response during HSV-2 vaginal infection in mice. Immunobiol 219(12): 932-943, 2014 (IF 3,044).
 2. Bodera P., Stankiewicz W., Kocik, J. Interactions of orphanin FQ/nociceptin (OFQ/N) system with immune system factors and hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis. Pharmacol Rep 66(2):288-291, 2014 (IF 1,928).
 3. Kieliszek J., Sobiech J., Puta R., Stankiewicz W. Organizacja pracy personelu w polach elektromagnetycznych w resorcie obrony narodowej. Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne 6:484-486, 2014.
 4. Sobiech J., Kieliszek J., Puta R., Stankiewicz W. Środowiskowe aspekty wykorzystania promieniowania elektromagnetycznego w technikach militarnych. Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne 6:487-490, 2014.
 5. Sobiech J. , Kieliszek, J., Puta R., Bartczak D., Stankiewicz W. Wykorzystanie danych geoprzestrzennych w komputerowej analizie narażenia pracowników na pole elektromagnetyczne. Przegląd Elektrotechniczny 12:281-283, 2014.
 6. Stankiewicz W., Krawczyk A., Kieliszek J. Microwave-induced hearing – its mechanism and consequences. Acta Technika Jaurinensis 6(1):127- 131, 2014.
 7. Kalicki B., Lewicki S., Stankiewicz W., Jung A., Rustecka A., Turkowska M., Rutkowski P., Bodera P., Zdanowski R. Examination of correlation between witamin D3 (25 – OHD3) concentration and percentage of regulatory T lymphocytes (FoxP3) in children with allergy symptoms. World Biomedical Frontiers 2328 – 0166, 2014.
 8. Stankiewicz W., Bodera P., Bartczak D. Immunoprofilaktyka w praktyce lekarza pediatry. Klinika Pediatryczna 22(5):5090-5095, 2014.

2013

 1. Bałan BJ., Stankiewicz W., Skopińska-Różewska E., Zdanowski R., Kocik J., Lewicki S., Sokolnicka I., Nowakowska J., Rogala E., Skopiński P. The effect of multi-component herbat rezedy PERVIVO on cellular immunity and tumor angiogenesis in mice. Cent Eur J Immunol 38(1):54- 61, 2013 (IF 0.358).
 2. Kalicki B., Lewicki S., Stankiewicz W., Jung A., Rustecka A., Turkowska M., Rutkowski P., Bodera P., Zdanowski R. Examination of correlation between witamin D 3 (25-OHD3) concentration and percentage of regulatory T lymphocytes (FoxP3) in children with allergy symptoms . Cent Eur J Immunol 38(1):70-75, 2013 (IF 0.358).
 3. Bodera P., Stankiewicz W., Zawada K., Antkowiak B., Paluch M., Kieliszek J., Kalicki B., Bartosiński A., Wawer I. Changes in antioxidant capacity of blond due to mutual action of electromagnetic field (1800 MHz) and opioid drug (tramadol) in animal model of persistent inflammatory state. Pharmacol Rep 421-428, 2013 (IF 1.965).
 4. Orlowski P., Krzyzowska M., Zdanowski R., Winnicka A., Nowakowska J., Stankiewicz W., Tomaszewska E., Celichowski G., Grobelny J. Assement of in vitro cellular responsem of monocytes and keratinocytes to tannic acid modified silver nanoparticles. Toxicol in Vitro 27:1798- 1808, 2013 (IF 2,650).
 5. Radomska-Leśniewska DM., Skopiński P., Niemcewicz M., Zdanowski R., Lewicki S., Kocik J., Skopińska- Różewska E., Stankiewicz W. The effect of anti–inflammatory and antimicrobial herbat remedy PADMA 28 on immunological angiogenesis and granulocytes activity in mice. Mediators Inflamm Article ID 853475, 2013 (IF 3,882).
 6. Skopiński P., Bałan BJ., Kocik J., Zdanowski R., Lewicki S., Niemcewicz M., Gawrychowski K., Skopińska-Różewska E., Stankiewicz W. Inhibitory effect of herbal remedy PERVIVO and anti-inflammatory drug Sulindac on L-1 sarcoma tumor growth and tumor angiogenesis in Balb/c mice. Mediators Inflamm Article ID 289789, 2013 (IF 3,882).
 7. Krzyżowska M., Baska P., Orłowski P., Zdanowski R., Winnicka A., Ericsson K., Stankiewicz W. HSV–2 regulates monocyte inflammatory response via the Fas /FasL Pathway. Plos ONE 1-9, 2013 (IF 3,730).
 8. Krzyżowska M., Winnicka A., Stankiewicz W. HSV- 2 – infected monocytes and keratinocytes show different inflammatory reaction in response to Fas receptor stimulation Cent Eur J Immunol 38(2):196-202, 2013 (IF 0,358).
 9. Stankiewicz W., Krawczyk A., Kieliszek J. Promieniowanie elektromagnetyczne generowane terminalami telefonii mobilnej jako czynnik ryzyka nowotworów mózgu – przegląd współczesnych badań. Przegląd Elektrotechniczny 2b:25-28, 2013.
 10. Kieliszek J., Puta R., Sobiech J., Stankiewicz W. Możliwości pomiarów impulsowego pola elektromagnetycznego. Przegląd Elektrotechniczny 2 b:96-99, 2013.
 11. Sobiech J., Kieliszek J., Puta R., Stankiewicz W. Modelowanie numeryczne kształtu fantomu do pomiarów ekranowania pola elektromagnetycznego przez ubiór ochronny, Przegląd Elektrotechniczny 12:293-294, 2013.
 12. Kieliszek J., Sobiech J., Różycki S., Stankiewicz W. Standaryzacja metodyk pomiarów pól elektromagnetycznych i jej wpływ na jakość badań. Przegląd Elektrotechniczny 12:367-369. 2013.
 13. Korzeniewska E., Duraj A., Krawczyk A. Identyfikacja sensorycznych dysfunkcji organizmu poprzez monitorowanie za pomocą e-włókien. Przegląd Elektrotechniczny 12:181-184, 2013.
 14. Sobiczewska E., Stankiewicz W., Kieliszek J. Profilaktyka i ochrona zdrowia personelu wojskowego zatrudnionego w zasięgu promieniowania elektromagnetycznego w świetle najnowszych uregulowań prawnych resortu obrony narodowej. Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i praktyka. 9:10-13, 2013.
 15. Kieliszek J., Sobiech J., Stankiewicz W. Ekspozycja zawodowa na impulsowe pola elektromagnetyczne wytwarzane przez urządzenia techniki wojskowej. Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i praktyka 9:22-25, 2013.