Zakłady Naukowe WIHE

Zespół Analizy Zagrożeń Elektromagnetycznych

Współpraca


W ramach realizowanej problematyki naukowo-badawczej Zakład Ochrony Mikrofalowej współpracuje z ośrodkami naukowymi:

  • Wojskowym Instytutem Medycznym w Warszawie
  • Warszawskim Uniwersytetem Medycznym
  • Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku
  • Uniwersytetem Medycznym w Łodzi (w zakresie diagnostyki zaburzeń sprawności układu odpornościowego spowodowanych czynnikami środowiskowymi (czynniki biologiczne i fizyczne) w badaniach in vivo, in vitro/ex vivo)
  • Instytutem Medycyny Pracy w Łodzi
  • Centralnym Instytutem Ochrony Pracy
  • Wojskową Inspekcją Sanitarną (w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w polach elektromagnetycznych, ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym, profilaktyki i ochrony zdrowia personelu zatrudnionego w zasięgu promieniowania elektromagnetycznego)