Zakłady Naukowe WIHE

Zakład Radiobiologii i Ochrony Radiacyjnej

Aktualności

Projekt badawczy realizowany w latach 2018-2020 w ramach programu badań naukowych z obszaru obronności realizowanych przez polskich naukowców powracających z zagranicznych ośrodków naukowych, II edycja konkursu „Kościuszko” MON:

Przedkliniczna ocena ekspozycji całego ciała na niskie dawki promieniowania X skojarzonych z inhibitorami immunologicznych „punktów kontrolnych” i/lub białka szoku cieplnego jako nowatorskiej terapii raka płuc.

Kierownik projektu: dr hab. Antoni Więdłocha, profesor w Institute for Cancer Research,
Norwegian Radium Hospital, Centre for Cancer Biomedicine, University of Oslo.
Streszczenie projektu:

Rak płuc jest główną przyczyną zgonów na nowotwory u mężczyzn i drugą u kobiet. Do testowanych ostatnio potencjalnych leków przeciwnowotworowych należą inhibitory tzw. immunologicznych punktów kontrolnych oraz prokancerogennych białek szoku cieplnego (HSP). W naszych badaniach oceniać będziemy skuteczność działania inhibitorów punktów kontrolnych CTLA-4 i PD-1 oraz białka HSP90 skojarzonych z przeciwnowotworowo działającymi ekspozycjami całego ciała myszy z indukowanym rakiem płuca na niskie dawki promieniowania X. Uzyskane wyniki będą mogły służyć do opracowania nowatorskiej metody leczenia raka płuc oraz, być może, innych terapioopornych nowotworów złośliwych u ludzi.

W ramach działalności na forum międzynarodowym i krajowym kierownik ZRiOR prof. Marek K. Janiak pełni funkcje:
  • zastępcy przewodniczącego Delegacji RP w Komitecie Naukowym ONZ ds. Skutków Promieniowania Atomowego (ang. United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation, UNSCEAR),
  • reprezentanta RP w Panelu Human Factors and Medicine Science and Technology Organization NATO,
  • członka Zarządu European Radiation Research Society,
  • członka Rady ds. Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej przy Prezesie Państwowej Agencji Atomistyki