Zakłady Naukowe WIHE

Zakład Radiobiologii i Ochrony Radiacyjnej

Książki i Monografie


Ochrona przed promieniowaniem jonizującym i niejonizującym.
Nowe uregulowania prawne, źródła, problemy pomiarowe.


Zmyślony M. i Nowosielska E.M. (red.)

Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2015.

ISBN 978-83-7938-082-4


Pokojowe i terrorystyczne zagrożenia radiacyjne.


Janiak M.K., Cheda A., Nowosielska E.M. (red.),

Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2012.

ISBN 83-89379-08-2


Patologia obrażeń i schorzeń wywołanych współczesną bronią w działaniach wojennych i terrorystycznych.


Zieliński K.W., Brocki M., Janiak M.K., Wiśniewski A.

Ministerstwo Obrony Narodowej, Warszawa, 2010.

ISBN 978-83-927103-4-9


Medycyna zagrożeń i urazów radiacyjnych.


Janiak M.K. i Wójcik A. (red.),

Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005.

ISBN 83-200-2958-9