Zakłady Naukowe WIHE

Zakład Radiobiologii i Ochrony Radiacyjnej

Publikacje

2022

 1. Czylkowska, A.; Rogalewicz, B.; Szczesio, M.; Raducka, A.; Gobis, K.; Szymański, P.; Czarnecka, K.; Camargo, B.C.; Szczytko, J.; Babich, A.; Dubkov, S.; Lazarenko, P. Antitumor Activity against A549 Cancer Cells of Three Novel Complexes Supported by Coating with Silver Nanoparticles. Int. J. Mol. Sci. 2022, 23, 2980. https://doi.org/10.3390/ijms23062980 IF = 5,924; 140 p. MNiSW

2021

 1. Aneta Cheda, Ewa M Nowosielska, Jerzy Gebicki, Andrzej Marcinek, Stefan Chłopicki i Marek K Janiak „A derivative of vitamin B³ applied several days after exposure reduces lethality of severely irradiated mice” Scientific Reports, 2021,11:7922, https://doi.org/10.1038/s41598-021-86870-3 IF = 3,998; 140 p. MNiSW
 2. Anita Raducka, Agnieszka Czylkowska, Katarzyna Gobis, Kamila Czarnecka, Paweł Szymański i Marcin Świątkowski „Characterization of Metal-Bound Benzimidazole Derivatives, Effects on Tumor Cells of Lung Cacner” Materials 2021,14,2958.https://doi.org/ma14112958 IF = 3,057; 140 p. MNiSW
 3. Karolina Jendryczko, Julia Chudzian, Natalia Skinder,Łukasz Opaliński, Jakub Rzeszótko, Antoni Więdłocha, Jacek Otlewski i Anna Szlachcic „FGF2-Derived PeptibodyF2-MMAE Conjugate for Targeted Delivery of Cytotovic Drugs intro Cancer Cells Overexpressing FGFR1”Cancers,2020,12,2992;doi:10.3390/cancers12102992 IF = 6,126; 140 p. MNiSW
 4. Czylkowska, A.; Szczesio, M.; Raducka, A.; Rogalewicz, B.; Kręcisz, P.; Czarnecka, K.; Szymański, P.; Pitucha, M.; Pawlak, T. Cytotoxic Activity against A549 Human Lung Cancer Cells and ADMET Analysis of New Pyrazole Derivatives. Int. J. Mol. Sci. 2021, 22, 6692. https://doi.org/10.3390/ijms22136692 IF = 4,556; 140 p. MNiSW
 5. Nowosielska, E.M.; Cheda, A.; Pociegiel, M.; Cheda, L.; Szymański, P.; Wiedlocha, A. Effects of a Unique Combination of the Whole-Body Low Dose Radiotherapy with Inactivation of Two Immune Checkpoints and/or a Heat Shock Protein on the Transplantable Lung Cancer in Mice. Int. J. Mol. Sci. 2021, 22, 6309. https://doi.org/10.3390/ijms22126309 IF = 5,924; 140 p. MNiSW
 6. Kamila Czarnecka, Aleksandra Pilarz, Aleksandra Rogut, Patryk Maj, Joanna Szymańska, Łukasz Olejnik i Paweł Szymański „Aspartame-True or False? Narrative Review of Safety Analysis of General Use in Products” Nutrients2021,13,1957.https://doi.org/10.3390/nu13061957 IF = 4,546; 140 p. MNiSW
 7. Marek K. Janiak, Mateusz Pocięgiel, James S. Welsh „Time to rejuvenate ultra-body radiotherapy of cancer” Critlcal Reviews in Oncology/Hematology 160(2021)103286, doi.org/10.1016/j.critrevonc.2021.103286 IF = 5,833; 100 p. MNiSW
 8. Zuzanna Dominiak, Hubert Huras, Paweł Kręcisz, Waldemar Krzeszowski, Paweł Szymański, Kamila Czarnecka Promising results in development of male contraception Bioorg. Med. Chem. Lett. 41 (2021) 128005 https://doi.org/10.1016/j.bmcl.2021.128005 IF = 2,572; 70 p. MNiSW
 9. Karolina Maciejewska, Kamila Czarnecka, Paweł Szymański A review of the mechanisms underlying selected comorbidities in Alzheimer's Disease, Pharmacological Reports 2021 DOI: 10.1007/s43440-021-00293-5 IF = 2,754; 70 p. MNiSW

2020

 1. Abend M. , Stricklin D., Flaig N., Badie C., Drouet M., Foster C., Janiak M.K., Kuipers T., Lista F., Nowosielska E.M., Riccobono D., de Sanctis S., Franchini V., Tichy A., Port M. Bringing Radiation Exposures and Associated Health Risks Into Perspective—Development of an APP. Health Phys 119(1): 59-63, doi: 10.1097/HP.0000000000001246, 2020 (IF 0,853).

2019

 1. Dobrzyński L, Fornalski KW, Reszczyńska J, Janiak MK. Modeling Cell Reactions to Ionizing Radiation: From a Lesion to a Cancer. Dose Response 17(2):1559325819838434, doi: 10.1177/1559325819838434, 2019 (IF 2.451).
 2. Zakrzewski A, Kruszewski J, Chciałowski A, Kłos K, Rzeszotarska A, Korsak J, Nowosielska EM, Cheda A, Wrembel-Wargocka J, Janiak MK. How fast does wasp venom immunotherapy affect a regulatory T cell subpopulation (CD4+CD25+Foxp3+) and the synthesis of interleukins 10, 21 and transforming growth factor β1? Adv Dermatol Allergol XXXVI(1): 82-85, 2019 (IF 1.757).
 3. Szybowska P, Kostas M, Wesche J, Wiedlocha A, Haugsten EM. Cancer Mutations in FGFR2 Prevent a Negative Feedback Loop Mediated by the ERK1/2 Pathway. Cells 8(6), doi:10.3390/cells8060518, 2019 (IF 5,656).

2018

 1. Nowosielska EM., Cheda A., Zdanowski R., Lewicki S., Scott BR., Janiak MK. Effect of internal contamination with tritiated water on the neoplastic colonies in the lungs, innate anti-tumour reactions, cytokine profile, and haematopoietic system in radioresistant and radiosensitive mice. Radiation Environ Biophys doi: 10-1007/s00411-018-0739-4, 2018 (IF 2,398)
 2. Mortazavi SMJ., Bevelacqua JJ., Fornalski KW., Pennigton CW., Welsh J., Janiak MK., Dobrzynski L., Doss M. Letter to the editor (August 24, 2017) concerning the paper “Occupational exposure to radon for underground tourist routes in Poland: Doses to lung and the risk of developing lung cancer.” Int J Occup Med Env, doi: 10.13075/ijomeh.1896.01257, 2018 (IF 0,947).
 3. Praca zbiorowa pod redakcją: Hérodin F. Biological Effects of Ionising Radiation and Countermeasures. Final Report of Research Task Group HFM-222, STO/NATO, ISBN 978-92-837-2055-3, 2018.

Rozdziały:

 • Janiak MK, Nowosielska EM, Cheda A, Wincenciak M, Wrembel-Wargocka J. Protection and treatment with nicotinic acid and its derivatives (a mouse model), str. 1-20 - 1-26.
 • Janiak MK, Nowosielska EM, Cheda A, Wincenciak M, Wrembel-Wargocka J. Evaluation of the effect of low doses of low-LET radiation on the innate antitumor reactions in radioresistant and radiosensitive mice, str. 2-20; 2-31.
 • Janiak MK, Nowosielska EM, Cheda A, Wincenciak M, Wrembel-Wargocka J. Effect of internal contamination with tritiated water on the innate antitumor and inflammatory reactions in radioresistant and radiosensitive mice; A preliminary study, str. 2-31; 2-38.

2017

 1. Janiak M.K., Wincenciak M., Cheda A., Nowosielska E.M., Calabrese E.J. Cancer immunotherapy: How low-level ionizing radiation can play a key role. Cancer Immunol Immunother 66:819-832, 2017 (IF 4,711).
 2. Dobrzyński L., Janiak M.K., Strupczewski A., Waligórski M. O konieczności zmiany paradygmatu ochrony radiologicznej – Komentarz SARI – Stowarzyszenia Uczonych dla Rzetelnej Informacji o Promieniowaniu. Postępy Techniki Jądrowej 60(3):2-11, 2017.

2016

 1. Zakrzewski A., Kruszewski J., Chciałowski A., Kłos K., Rzeszotarska A., Korsak J., Nowosielska EM., Cheda A., Wrembel-Wargocka J., Janiak MK. Jak szybko immunoterapia jadem osy wpływa na syntezę cytokin IL-10, IL-21, TGF-beta1? Lekarz Wojskowy 94:139-142, 2016.
 2. Praca pod redakcją: Herodin F., Janiak M.K. Ionizing Radiation Bioeffects and Countermeasures. STO-TR-HFM-222, ISBN 978-92-837-2055-3, 2016.
  Rozdział:
  Janiak M.K., Nowosielska E.M., Cheda A., Wincenciak M., Wrembel-Wargocka J. Protection and treatment with nicotinic acid and its derivatives (a mouse model). str.31-38.
 3. Janiak M.K., Nowosielska EM., Cheda A., Wincenciak M., Wrembel-Wargocka J. Evaluation of the effect of low doses of low-LET radiation on the innate antitumor reactions in radioresistant and radiosensitive mice. str. 117-130.
 4. Janiak M.K., Nowosielska E.M., Cheda A., Wincenciak M., Wrembel-Wargocka J. Effect of internal contamination with tritiated water on the innate antitumor and inflammatory reactions in radioresistant and radiosensitive mice – A preliminary study. str. 131-138.

2015

 1. 1. Praca pod redakcją: Zmyślony M, Nowosielska EM. Ochrona przed promieniowaniem jonizującym i niejonizującym. Nowe uregulowania prawne, źródła, problemy pomiarowe. WAT, ISBN 978-83-7938-082-4, 2015.
  Rozdział:
  Nowosielska E.M., Cheda A., Wrembel-Wargocka J., Wincenciak M., Janiak M.K. Hormeza radiacyjna. str. 54-74.

2014

 1. Janiak M.K. Epidemiological evidence of childhood leukaemia around nuclear power plants. Dose-Response 12:349-364, 2014 (IF 1,217).
 2. Socol Y., Cuttler J.M., Dobrzyński L., Doss M., Feinendegen L.E., Fornalski K.W., Janiak M.K., Miller M.L., Rithidech K.N., Sanders C.L., Scott B.R., Ulsh B., Vaiserman A., Welsh J. Comment on “NAIRAS aircraft radiation model development, dose climatology, and initial validation” by Mertens et al. Space Weather 12:120–121, 2014 (IF 2,149).

2013

 1. Socol Y., Dobrzyński L., Doss M., Feinendegen LE., Janiak MK., Miller ML., Sanders CL., Scott BR., Ulsh B., Vaiserman A. Commentary: Ethical issues of current health-protection policies on low-dose ionizing radiation. Dose Response 12:342-348, 2013 (IF 1,234).
 2. Praca pod redakcją: Skopińska-Różewska E, Siwicki AK, Zdanowski R. Biologia medyczna. Wybrane zagadnienia. EDYCJA s.c., ISBN 978-83-88545-83-2, 2013.
  Rozdziały:
  Cheda A., Nowosielska EM., Wrembel-Wargocka J., Wincenciak M., Janiak MK. Radioprotektory – związki zmniejszające skutki negatywnego działania promieniowania jonizującego na organizmy żywe. str. 29-45.
  Nowosielska E.M., Cheda A., Wincenciak M., Wrembel-Wargocka J., Janiak M.K. Skutki działania małych dawek promieniowania jonizującego na organizmy żywe. str. 147-171.