Zakłady Naukowe WIHE

Zakład Radiobiologii i Ochrony Radiacyjnej

Współpraca


Pracownicy ZRiOR działają aktywnie w krajowych lub międzynarodowych towarzystwach, organizacjach i instytucjach naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych,
 • European Radiation Research Society,
 • Polskie Towarzystwo Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej,
 • Polskie przedstawicielstwo w UNSCEAR,
 • Panel HFM STO NATO,
 • Rada ds. Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej przy Prezesie Państwowej Agencji Atomistyki,
 • Komitet Fizyki Medycznej, Radiobiologii i Diagnostyki Obrazowej PAN;

ZRiOR współpracuje z:

 • Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics (JCET), Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • Politechniką Łódzką, Łódź
 • Centrum Badań Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
 • Instytutem Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa
 • Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej, Warszawa