Lista kursów

Kursy Inspektora Ochrony Radiologicznej

UWAGA!
Informujemy, że mając na uwadze brak przepisu przejściowego regulującego kwestię przeprowadzania szkoleń oraz egzaminów dla osób, które ww. szkolenia ukończyły, organizacja szkoleń zostaje wstrzymana do czasu wejścia w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia określającego zasady organizacji szkoleń, ich ramowy program, formę oraz wzór certyfikatu.

Szczegóły najbliższego kursu:


Tytuł
Kurs Inspektora Ochrony Radiologicznej
 
Termin
przełom października i listopada
Początek zajęć
-
Egzamin
-
 
Koszt kursu
-
 
Charakter kursu
Kurs na Inspektora Ochrony Radiologicznej w pracowniach rentgenowskich typu: "R" i "S":
Miejsce kursu
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii (Aula)
 
Załączniki
1. Formularz Zgłoszeniowy (doc)
 
2. Oświadczenie RODO (docx)
 
3. Formularz zgłoszeniowy - faktura (pdf)

Kontakt:


Organizator
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, 01-163 Warszawa, ul. Kozielska 4
Zakład Radiobiologii i Ochrony Radiacyjnej
 
Osoba do kontaktu :
 
 
 
mgr zdr. publ. Agnieszka Bochniak
Funkcja
Osoba odpowiedzialna za organizację kursów
261 853 192
szkolenia@wihe.pl

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z powodu niewystarczającej liczby chętnych.


Informacje dodatkowe:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest:


przesłanie pocztą elektroniczną na adres szkolenia@wihe.pl 2 załączników:
  • Wypełnionego w Edytorze Word (wersja edytowalna) Formularza Zgłoszeniowego ( tu pobierz formularz ) - proszę nie przesyłać skanu tylko wypełniony plik Word-a
  • Podpisanego i zeskanowanego Oświadczenia Uczestnika Szkolenia o Wyrażeniu Zgody na Przetwarzanie Danych Osobowych ( tu pobierz )
oraz trzeciego załącznika z danymi do faktury:
  • Wydrukowanego, wypełnionego drukowanymi literami i przesłanego faxem Formularza Zgłoszeniowego - faktura ( tu pobierz ), nr fax - +48 261 853 133
    lub droga elektroniczną na e-mail anna.wojciechowska@wihe.pl

  1. Opłata za kurs IOR obejmuje: cykl wykładów, materiały szkoleniowe dostępne w Internecie (Dropbox WIHiE), seminarium i koszt egzaminu
  2. Koszt samego egzaminu z pominięciem szkolenia wynosi 500
  3. Szczegółowy program kursu zostanie przedstawiony w dniu rozpoczęcia.

Opłaty:


  1. Opłaty prosimy dokonywać na konto Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii po uzyskaniu potwierdzenia, że kurs odbędzie się w planowanym terminie
  2. Dokonanie wpłaty jest warunkiem uczestnictwa w szkoleniu i przystąpienia do egzaminu

Dane do przelewu
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, 01-163 Warszawa, ul. Kozielska 4
 
Bank
Pekao S.A
Nr. konta
44 1240 6247 1111 0000 4975 3509
Tytuł przelewu
Kurs IOR (oraz imię i nazwisko osoby, za którą dokonywana jest wpłata)