Lista kursów

Kursy wakcynologiczne

Proszę sprawdzać naszą stronę w celu wybrania kolejnego terminu.


Kurs “Wakcynologia Praktyczna

objęty jest patronatem honorowym

Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej


Szczegóły najbliższego kursu:


Tytuł
Kurs Wakcynologii Praktycznej
 
Termin
- (jeden dzień)
Początek zajęć
o godz. 9:00
Koniec zajęć
o godz. 16:00
 
Koszt kursu
-
 
Charakter kursu
Kurs jest odpowiedzią na potrzebę uzupełnienia przez lekarzy kwalifikacji do przeprowadzania szczepień ochronnych w związku z „Komunikatem Ministerstwa Zdrowia z dnia 16.07.2015 w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających szczepienia ochronne” Zgodnie z tym Komunikatem od 1 stycznia 2016 r. obowiązkowe szczepienia ochronne mogą wykonywać jedynie te osoby, które odbyły w ramach doskonalenia zawodowego kurs lub szkolenie w zakresie szczepień ochronnych i uzyskały dokument potwierdzający ukończenie tego kursu lub szkolenia lub uzyskały specjalizację w dziedzinie, w przypadku której ramowy program kształcenia podyplomowego obejmował problematykę szczepień ochronnych.
 
Miejsce kursu
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, ul. Kozielska 4, Warszawa, (Aula w budynku głównym)
 
Załączniki
1. Formularz Zgłoszeniowy (doc)
 
2. Oświadczenie RODO (docx)
 
3. Formularz zgłoszeniowy - faktura (pdf)

W ramach Kursu omawiane będę między innymi:

 1. ogólne zasady wykonywania szczepień,
 2. organizacja punktu szczepień,
 3. rodzaje szczepionek,
 4. transport i przechowywanie szczepionek,
 5. szczepienia obowiązkowe i zalecane,
 6. kalendarz szczepień,
 7. szczepienia przed podróżą do wybranych regionów i krajów świata,
 8. bezwzględne i względne przeciwwskazania do szczepienia,
 9. powikłania poszczepienne,
 10. rozmowa z pacjentami na temat szczepień,
 11. ruchy antyszczepionkowe,
 12. wskazania i przeciwwskazania do szczepień, zasady wakcynacji – terminy, kolejność, odstępy, drogi podania szczepionek.

Kontakt:


Organizator
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, 01-163 Warszawa, ul. Kozielska 4
Sekcja Szkoleń
Osoba do kontaktu :
 
 
 
mgr zdr. publ. Agnieszka Bochniak
Funkcja
Osoba odpowiedzialna za organizację kursów
261 853 192
szkolenia@wihe.pl

Informacje dodatkowe:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest:

przesłanie pocztą elektroniczną na adres szkolenia@wihe.pl 2 załączników:
 • Wypełnionego w Edytorze Word (wersja edytowalna) Formularza Zgłoszeniowego ( tu pobierz formularz ) - proszę nie przesyłać skanu tylko wypełniony plik Word-a
 • Podpisanego i zeskanowanego Oświadczenia Uczestnika Szkolenia o Wyrażeniu Zgody na Przetwarzanie Danych Osobowych ( tu pobierz )
oraz trzeciego załącznika z danymi do faktury:
 • Wydrukowanego, wypełnionego drukowanymi literami i przesłanego faxem Formularza Zgłoszeniowego - faktura ( tu pobierz ), nr fax - +48 261 853 133
  lub droga elektroniczną na e-mail anna.wojciechowska@wihe.pl

Opłaty:


 1. Prosimy o dokonywanie wpłaty na konto Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii

Dane do przelewu
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, 01-163 Warszawa, ul. Kozielska 4
 
Bank
Pekao S.A
Nr. konta
44 1240 6247 1111 0000 4975 3509
Tytuł przelewu
Kurs Wakcynologii Praktycznej (oraz imię i nazwisko osoby, za którą dokonywana jest wpłata)