Lista kursów

Kursy wakcynologiczne


Kurs “Wakcynologia Praktyczna

objęty jest patronatem honorowym

Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej


Szczegóły najbliższego kursu:


Tytuł
Kurs Wakcynologii Praktycznej
 
Termin
19 marca 2019 (jeden dzień)
Początek zajęć
o godz. 9:00
Koniec zajęć
o godz. 16:00
 
Koszt kursu
400
 
Charakter kursu
Kurs jest odpowiedzią na potrzebę uzupełnienia przez lekarzy kwalifikacji do przeprowadzania szczepień ochronnych w związku z „Komunikatem Ministerstwa Zdrowia z dnia 16.07.2015 w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających szczepienia ochronne” Zgodnie z tym Komunikatem od 1 stycznia 2016 r. obowiązkowe szczepienia ochronne mogą wykonywać jedynie te osoby, które odbyły w ramach doskonalenia zawodowego kurs lub szkolenie w zakresie szczepień ochronnych i uzyskały dokument potwierdzający ukończenie tego kursu lub szkolenia lub uzyskały specjalizację w dziedzinie, w przypadku której ramowy program kształcenia podyplomowego obejmował problematykę szczepień ochronnych.
 
Miejsce kursu
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, ul. Kozielska 4, Warszawa, (Aula w budynku głównym)
 
Załączniki
Formularz Zgłoszeniowy (doc)

W ramach Kursu omawiane będę między innymi:

 1. ogólne zasady wykonywania szczepień,
 2. organizacja punktu szczepień,
 3. rodzaje szczepionek,
 4. transport i przechowywanie szczepionek,
 5. szczepienia obowiązkowe i zalecane,
 6. kalendarz szczepień,
 7. szczepienia przed podróżą do wybranych regionów i krajów świata,
 8. bezwzględne i względne przeciwwskazania do szczepienia,
 9. powikłania poszczepienne,
 10. rozmowa z pacjentami na temat szczepień,
 11. ruchy antyszczepionkowe,
 12. wskazania i przeciwwskazania do szczepień, zasady wakcynacji – terminy, kolejność, odstępy, drogi podania szczepionek.

Kontakt:


Organizator
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, 01-163 Warszawa, ul. Kozielska 4
Sekcja Szkoleń
Osoby do kontaktu :
 
 
 
dr Jolanta Wrembel-Wargocka
Funkcja
Osoba odpowiedzialna za organizację kursów
261 853 152 – pon. 10:00-15:30, wt. 8:00-15:30, śr. 8:00-15:30
szkolenia@wihe.pl
 
Klaudia Ziółkowska, specjalista ds. administracyjnych
Funkcja
Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń i przetwarzanie danych osobowych
261 853 152
szkolenia@wihe.pl

Informacje dodatkowe:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie pocztą elektroniczną na adres szkolenia@wihe.pl 2 załączników:

 1. Wypełnionego w Edytorze Word (wersja edytowalna) Formularza Zgłoszeniowego ( tu pobierz formularz ) - proszę nie przesyłać skanu tylko wypełniony plik Word-a
 2. Podpisanego i zeskanowanego Oświadczenia Uczestnika Szkolenia o Wyrażeniu Zgody na Przetwarzanie Danych Osobowych ( tu pobierz )

Opłaty:


 1. Opłata za kurs obejmuje: wykłady, podręcznik „Wakcynologia praktyczma” wydanie VII, 2018, przerwy kawowe, obiad
 2. Opłaty prosimy dokonywać na konto Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii po uzyskaniu potwierdzenia, że kurs odbędzie się w planowanym terminie
 3. Dokonanie wpłaty jest warunkiem uczestnictwa w szkoleniu

Dane do przelewu
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, 01-163 Warszawa, ul. Kozielska 4
 
Bank
Pekao S.A
Nr. konta
44 1240 6247 1111 0000 4975 3509
Tytuł przelewu
Kurs Wakcynologii Praktycznej (oraz imię i nazwisko osoby, za którą dokonywana jest wpłata)