Zakłady Naukowe WIHE

Zakład Radiobiologii i Ochrony Radiacyjnej

Publikacje

2019

 1. Abend M. , Stricklin D., Flaig N., Badie C., Drouet M., Foster C., Janiak M.K., Kuipers T., Lista F., Nowosielska E.M., Riccobono D., de Sanctis S., Franchini V., Tichy A., Port M. Bringing Radiation Exposures and Associated Health Risks Into Perspective—Development of an APP. Health Phys 119(1): 59-63, doi: 10.1097/HP.0000000000001246, 2020 (IF 0,853).
 2. Dobrzyński L, Fornalski KW, Reszczyńska J, Janiak MK. Modeling Cell Reactions to Ionizing Radiation: From a Lesion to a Cancer. Dose Response 17(2):1559325819838434, doi: 10.1177/1559325819838434, 2019 (IF 2.451).
 3. Zakrzewski A, Kruszewski J, Chciałowski A, Kłos K, Rzeszotarska A, Korsak J, Nowosielska EM, Cheda A, Wrembel-Wargocka J, Janiak MK. How fast does wasp venom immunotherapy affect a regulatory T cell subpopulation (CD4+CD25+Foxp3+) and the synthesis of interleukins 10, 21 and transforming growth factor β1? Adv Dermatol Allergol XXXVI(1): 82-85, 2019 (IF 1.757).
 4. Szybowska P, Kostas M, Wesche J, Wiedlocha A, Haugsten EM. Cancer Mutations in FGFR2 Prevent a Negative Feedback Loop Mediated by the ERK1/2 Pathway. Cells 8(6), doi:10.3390/cells8060518, 2019 (IF 5,656).

2018

 1. Nowosielska EM., Cheda A., Zdanowski R., Lewicki S., Scott BR., Janiak MK. Effect of internal contamination with tritiated water on the neoplastic colonies in the lungs, innate anti-tumour reactions, cytokine profile, and haematopoietic system in radioresistant and radiosensitive mice. Radiation Environ Biophys doi: 10-1007/s00411-018-0739-4, 2018 (IF 2,398)
 2. Zakrzewski A., Kruszewski J., Chciałowski A., Kłos K., Rzeszotarska A., Korsak J., Nowosielska EM., Cheda A., Wrembel-Wargocka J., Janiak MK. How fast does wasp venom immunotherapy affect a regulatory T cell subpopulation (CD4+CD25+Foxp3+) and the synthesis of IL-10, IL-21, TGF-β1? Adv Dermatol Allergol 36(1): 82-85, doi: 10.5114/ada.2019.82828, 2018 (IF 1,683).
 3. Mortazavi SMJ., Bevelacqua JJ., Fornalski KW., Pennigton CW., Welsh J., Janiak MK., Dobrzynski L., Doss M. Letter to the editor (August 24, 2017) concerning the paper “Occupational exposure to radon for underground tourist routes in Poland: Doses to lung and the risk of developing lung cancer.” Int J Occup Med Env, doi: 10.13075/ijomeh.1896.01257, 2018 (IF 0,947).
 4. Praca zbiorowa pod redakcją: Hérodin F. Biological Effects of Ionising Radiation and Countermeasures. Final Report of Research Task Group HFM-222, STO/NATO, ISBN 978-92-837-2055-3, 2018.

Rozdziały:

 • Janiak MK, Nowosielska EM, Cheda A, Wincenciak M, Wrembel-Wargocka J. Protection and treatment with nicotinic acid and its derivatives (a mouse model), str. 1-20 - 1-26.
 • Janiak MK, Nowosielska EM, Cheda A, Wincenciak M, Wrembel-Wargocka J. Evaluation of the effect of low doses of low-LET radiation on the innate antitumor reactions in radioresistant and radiosensitive mice, str. 2-20; 2-31.
 • Janiak MK, Nowosielska EM, Cheda A, Wincenciak M, Wrembel-Wargocka J. Effect of internal contamination with tritiated water on the innate antitumor and inflammatory reactions in radioresistant and radiosensitive mice; A preliminary study, str. 2-31; 2-38.

2017

 1. Janiak M.K., Wincenciak M., Cheda A., Nowosielska E.M., Calabrese E.J. Cancer immunotherapy: How low-level ionizing radiation can play a key role. Cancer Immunol Immunother 66:819-832, 2017 (IF 4,711).
 2. Dobrzyński L., Janiak M.K., Strupczewski A., Waligórski M. O konieczności zmiany paradygmatu ochrony radiologicznej – Komentarz SARI – Stowarzyszenia Uczonych dla Rzetelnej Informacji o Promieniowaniu. Postępy Techniki Jądrowej 60(3):2-11, 2017.

2016

 1. Zakrzewski A., Kruszewski J., Chciałowski A., Kłos K., Rzeszotarska A., Korsak J., Nowosielska EM., Cheda A., Wrembel-Wargocka J., Janiak MK. Jak szybko immunoterapia jadem osy wpływa na syntezę cytokin IL-10, IL-21, TGF-beta1? Lekarz Wojskowy 94:139-142, 2016.
 2. Praca pod redakcją: Herodin F., Janiak M.K. Ionizing Radiation Bioeffects and Countermeasures. STO-TR-HFM-222, ISBN 978-92-837-2055-3, 2016.
  Rozdział:
  Janiak M.K., Nowosielska E.M., Cheda A., Wincenciak M., Wrembel-Wargocka J. Protection and treatment with nicotinic acid and its derivatives (a mouse model). str.31-38.
 3. Janiak M.K., Nowosielska EM., Cheda A., Wincenciak M., Wrembel-Wargocka J. Evaluation of the effect of low doses of low-LET radiation on the innate antitumor reactions in radioresistant and radiosensitive mice. str. 117-130.
 4. Janiak M.K., Nowosielska E.M., Cheda A., Wincenciak M., Wrembel-Wargocka J. Effect of internal contamination with tritiated water on the innate antitumor and inflammatory reactions in radioresistant and radiosensitive mice – A preliminary study. str. 131-138.

2015

 1. 1. Praca pod redakcją: Zmyślony M, Nowosielska EM. Ochrona przed promieniowaniem jonizującym i niejonizującym. Nowe uregulowania prawne, źródła, problemy pomiarowe. WAT, ISBN 978-83-7938-082-4, 2015.
  Rozdział:
  Nowosielska E.M., Cheda A., Wrembel-Wargocka J., Wincenciak M., Janiak M.K. Hormeza radiacyjna. str. 54-74.

2014

 1. Janiak M.K. Epidemiological evidence of childhood leukaemia around nuclear power plants. Dose-Response 12:349-364, 2014 (IF 1,217).
 2. Socol Y., Cuttler J.M., Dobrzyński L., Doss M., Feinendegen L.E., Fornalski K.W., Janiak M.K., Miller M.L., Rithidech K.N., Sanders C.L., Scott B.R., Ulsh B., Vaiserman A., Welsh J. Comment on “NAIRAS aircraft radiation model development, dose climatology, and initial validation” by Mertens et al. Space Weather 12:120–121, 2014 (IF 2,149).

2013

 1. Socol Y., Dobrzyński L., Doss M., Feinendegen LE., Janiak MK., Miller ML., Sanders CL., Scott BR., Ulsh B., Vaiserman A. Commentary: Ethical issues of current health-protection policies on low-dose ionizing radiation. Dose Response 12:342-348, 2013 (IF 1,234).
 2. Praca pod redakcją: Skopińska-Różewska E, Siwicki AK, Zdanowski R. Biologia medyczna. Wybrane zagadnienia. EDYCJA s.c., ISBN 978-83-88545-83-2, 2013.
  Rozdziały:
  Cheda A., Nowosielska EM., Wrembel-Wargocka J., Wincenciak M., Janiak MK. Radioprotektory – związki zmniejszające skutki negatywnego działania promieniowania jonizującego na organizmy żywe. str. 29-45.
  Nowosielska E.M., Cheda A., Wincenciak M., Wrembel-Wargocka J., Janiak M.K. Skutki działania małych dawek promieniowania jonizującego na organizmy żywe. str. 147-171.