WIHE

Komisja Bioetyczna


Na podstawie Zarządzenia Dyrektora Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii nr 5/2020 z dnia 31.01.2020r. przy Wojskowym Instytucie Higieny i Epidemiologii została powołana Komisja Bioetyczna.


Skład Komisji Bioetycznej przy WIHE:

Przewodniczący
dr hab. n. med. Wanda Stankiewicz-Szymczak
Wiceprzewodniczący
dr n. psych. Zdzisław Kobos
Sekretarz
dr n. biol. Bożena Antkowiak
 
Członkowie
płk dr n. med. Stefan Antosiewicz
prof. dr hab. n. med. Marek Janiak
dr hab. n. med. Beata Jurkiewicz
ppłk dr n. med. Krzysztof Karwan
dr n. hum. Marcin Klimski
mjr lek. med. Marcin Kolasa
ks. dr hab. n. teol. Dariusz Pater
prof. dr hab. n. farm. Regina Skorupska-Olędzka
dr hab. Agata Wawrzyniak
dr hab. n. med. Tadeusz Zielonka

Posiedzenia Komisji są powoływane - w zależności od liczby zgłoszonych wniosków.


Pliki do pobrania:

png
Regulamin Komisji Bioetycznej
 
doc
Wniosek o wydanie opinii o projekcie eksperymentu medycznego
 
doc
Zgłoszenie zdarzenia niepożądanego
 
doc
Zgłoszenie poprawki
 

Dokumenty należy przesyłać do Sekretarza Komisji Bioetycznej:

 
dr Bożena Antkowiak
261 816 131
bozena.antkowiak@wihe.pl