Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii

Zamówienia klasyczne

- 2024 / 2023 -


Czw. 18 stycznia 2024

Spr. nr 1/TP/D/ODiZZB/24


Dostawa energii elektrycznej dla Ośrodka Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych


Informacje:

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl

Pliki do pobrania:

png
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 30.01.2024 nr 2024/BZP 00080692 (PDF)
png
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 24.01.2024 nr 2024/BZP 00064756/01 (PDF)
png
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 23.01.2024 nr 2024/BZP 00061198 (PDF)
png
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 18.01.2024 nr 2024/BZP 00050245/01 (PDF)

Czw 21 grudnia 2023

Spr. nr 08/TP1/RB/23


Remont i adaptacja części piwnicy w bud. nr 42 WIHE na potrzeby pomieszczeń badawczych „Zwierzętarni”.


Informacje:

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl

Pliki do pobrania:

png
Ogłoszenie o zamówieniu (PDF)

Czw 30 listopada 2023

Spr. nr 06/TP1/U/ADM/23


Całodobowa obsługa biura przepustek Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii przy ul. Kozielskiej 4 w Warszawie


Informacje:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Postępowanie prowadzone jest przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl

Pliki do pobrania:

png
Ogłoszenie o zamówieniu (PDF)

Śr. 29 listopada 2023

Spr. nr 07/TP1/D/ODiZZB/DWSZdr/23


Dostawa analizatora do wieloparametrowej identyfikacji drobnoustrojów finansowanego leasingiem operacyjnym


Informacje:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Postępowanie prowadzone jest przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl

Pliki do pobrania:

png
Ogłoszenie o zamówieniu (PDF)

Czw. 19 października 2023

Spr. nr 05/TP1/RB/ODiZZB/23


Remont i modernizacja miejsca do przechowywania odpadów autoklawowalnych
na terenie ODiZZB WIHE (Wiata na odpady) – Etap I


Informacje:

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl

Pliki do pobrania:

png
Ogłoszenie o zamówieniu (PDF)

Śr. 15 marca 2023

Spr. nr 02/TP1/D/ZAZE/23


Dostawa samochodu osobowego o właściwościach terenowych finansowanego leasingiem operacyjnym


Informacje:

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl

Pliki do pobrania:

png
Ogłoszenie o zamówieniu (PDF)


Archiwum:     2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 Biuletyn Informacji Publicznej