Zakłady Naukowe WIHE

Pracownia Parazytologii

Aktualności


25.10.2021

mgr Marta Maruszewska-Cheruiyot obroniła tezy swojej rozprawy doktorskiej

W czwartek, 21 października 2021 r. na posiedzeniu Komisji II Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Biologiczne do spraw przewodów doktorskich Uniwersytetu Warszawskiego, z zakresu Biologii Komórki i Organizmu, mgr Marta Maruszewska-Cheruiyot zaprezentowała i obroniła tezy swojej rozprawy doktorskiej: „Immunomodulatory properties of mouse intestinal nematode Heligmosomoides polygyrus L4 stage larvae”.

Promotorem rozprawy była prof. dr hab. Maria Doligalska, promotorem pomocniczym była dr hab. Katarzyna Donskow-Łysoniewska, recenzje opracowali: dr hab. Magdalena Dąbrowska (Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk) i prof. dr hab. Daniel Młocicki (Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski).


17.09.2020

Nowa strona WWW projektu Team-Tech


Zapraszamy na stronę projektu Team Tech 2017-4/22, na której możecie Państwo znaleźć informacje, zdjęcia oraz wszystkie aktualności dotyczące projektu.

Adres strony: team-tech.wihe.pl

19.01.2020

mgr Katarzyna Krawczak obroniła tezy swojej rozprawy doktorskiej

We wtorek, 11 lutego 2020 r. na posiedzeniu Komisji II Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Biologiczne do spraw przewodów doktorskich Uniwersytetu Warszawskiego, z zakresu Biologii Komórki i Organizmu, mgr Katarzyna Krawczak zaprezentowała i obroniła tezy swojej rozprawy doktorskiej: „Czynniki pasożytnicze hamujące autoimmunizacyjne zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego u myszy”. Promotorem rozprawy była prof. dr hab. Maria Doligalska, promotorem pomocniczym była dr hab. Katarzyna Donskow-Łysoniewska, recenzje opracowali: prof. dr hab. Halina Wędrychowicz (Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego Polskiej Akademii Nauk, Zakład Molekularnych Interakcji w Układzie Pasożyt- Żywiciel) i prof. dr hab. Urszula Wojda (Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk, Pracownia Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie, Centrum Neurobiologii).


17.01.2020

Zezwolenie na prowadzenie Zakładu Inżynierii Genetycznej

Decyzją Ministerstwa Środowiska Nr 119/2019 i 120/2019 Wojskowemu Instytutowi Higieny i Epidemiologii przyznano bezterminowe zezwolenie na prowadzenie Zakładu Inżynierii Genetycznej (ZIG), które tworzą laboratoria Samodzielnej Pracowni Genetyki i Biologii Molekularne i Samodzielnej Pracowni Parazytologii. ZIG umożliwia prowadzenie zamkniętego użycia mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych zaliczanych do II kategorii zagrożenia.


29.01.2019

Nominacja do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019

w kategorii Naukowiec przyszłości za realizację projektu

 

„Innowacyjna immunoterapia chorób autoimmunizacyjnych z użyciem limfocytów T CD8 aktywowanych czynnikami pochodzenia pasożytniczego”

Szczegóły06.12.2018

mgr Katarzyna Krawczak laureatką konkursu

"Młody Naukowiec 2018"

Młody Naukowiec 2018

szkolenie
05.12.2018

IX Ogólnopolska Konferencja

"Postępy w Badaniach Biomedycznych"

Centrum Dydaktyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
01-02 grudnia 2018 roku

26.07.2018

Nabór na stanowisko Magistranta

Poszukujemy do oddziału w Warszawie dwóch studentów studiów wyższych II stopnia na kierunku, do realizacji projektu badawczego TEAM-TECH/2017-4/22 Fundacji na rzecz Nauki Polskiej "Innovative immunotherapy of autoimmune diseases using CD8 T cells modified by factors of parasitic origin".


25.06.2018

Publikacja

Sochocka M., Donskow-Łysoniewska K., Satler Diniz B., Kurpas D., Brzozowska E., Leszek J. The Gut Microbiome Alterations and Inflammation-Driven Pathogenesis of Alzheimer’s Disease—a Critical Review. Molecular Neurobiology, https://doi.org/10.1007/s12035-018-1188-4, 2018 (IF 6.190).


12.06.2018

VIII Konferencja

"Niebezpieczne zoonozy-toksokaroza, toksoplazmoza, echinokokoza"

Data konferencji: 17 października 2018 r. Szczegóły


26.01.2018

Konkurs na stanowisko typu Post-doc

Termin składania ofert: 05.03. 2018 r. Więcej informacji o projekcie i zasadach rekrutacji: www.fnp.org.pl i www.euraxess.pl


26.01.2018

Konkurs na doktoranta

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii ogłasza konkurs na doktoranta w Samodzielnej Pracowni Parazytologii, w ramach projektu TEAM-TECH finansowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

Termin składania ofert: 05.03. 2018 r. Więcej informacji o projekcie i zasadach rekrutacji: www.euraxess.pl i www.fnp.org.pl


26.01.2018

Konkurs na stanowisko specjalisty

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty w Samodzielnej Pracowni Parazytologii, w ramach projektu TEAM-TECH finansowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

Termin składania ofert: 05.03. 2018 r. Więcej informacji o projekcie i zasadach rekrutacji: PDF


12.10.2017

Ddysponujemy autorskimi wytycznymi metodycznymi do oceny sanitarnej gleby/piasku pod kątem obecności pasożytów.

W celu otrzymania w/w wytycznych i ich wdrożenia w innej jednostce naukowej lub laboratorium diagnostycznym prosimy o kontakt.


dr Anna Borecka
261 853 055
aborecka@wihe.waw.pl
 

Pracownia Parazytologii prowadzi usługi “Badanie piasku lub ziemi w kierunku pasożytów

Szczegóły