Usługi

Usługi Badawcze WIHE


1) Określanie skuteczności biobójczej preparatów przeznaczonych do dezynfekcji powierzchni, sprzętu oraz wody:


Kontakt: sekretariat@wihe.pl


2) Określanie skuteczności biobójczej tekstyliów:


Kontakt: sekretariat@wihe.pl


3) Badania parazytologiczne:


Kontakt: sekretariat@wihe.pl


4) Monitoring higieny i ochrony środowiska oraz usługi sozologiczne:


Kontakt: sekretariat@wihe.pl


5) Ocena ryzyka dla zdrowia człowieka związanego z wdrażaniem nowych produktów i wyrobów medycznych:


Kontakt: sekretariat@wihe.pl