O nas

Kierownictwo Instytutu


Dyrektor Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii

prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. inż. Marcin SOBCZAK

e-mail: sekretariat@wihe.pl

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Naukowych

dr hab. n. med. i n. o zdr. inż. Patrycja KLECZKOWSKA

e-mail: sekretariat@wihe.pl

Zastępca Dyrektora Instytutu – Szef Oddziału

płk mgr inż. Paweł SERAFIN

e-mail: sekretariat@wihe.pl

Szef Ośrodka Diagnostyki
i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych w Puławach

cz.p.o. płk mgr inż. Michał RYCIAK

e-mail: odizzb@wihe.pl