O nas

Kierownictwo Instytutu


Dyrektor Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii

dr n. med. Jarosław UCIEKLAK

e-mail: sekretariat@wihe.pl

Pełnomocnik Dyrektora Instytutu ds. Naukowych

prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Małgorzata Krzyżowska

e-mail: malgorzata.krzyzowska@wihe.pl

Szef Ośrodka Diagnostyki
i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych w Puławach

płk mgr inż. Michał RYCIAK

e-mail: odizzb@wihe.pl