Zakłady Naukowe WIHE

Dział Wsparcia Badań

Aktualności

17.11.2017 r.

Nowe konkursy

Nowe ogłoszone i nadchodzące konkursy H2020 w części „Wyzwania społeczne” (Societal challenges) dotyczące tematu ZDROWIE.

Horyzont 2020

Działania szczegółowe:

 1. WIEDZA NA TEMAT ZDROWIA, DOBROSTANU I CHORÓB
  • Zrozumienie czynników warunkujących stan zdrowia, usprawnienie promocji zdrowia i lepsze zapobieganie chorobom.
  • Wiedza na temat chorób.
  • Poprawa nadzoru i stanu gotowości.
 2. ZAPOBIEGANIE CHOROBOM
  • Rozwój skutecznych programów profilaktyki i badań przesiewowych oraz usprawnienie oceny podatności na choroby.
  • Udoskonalenie diagnostyki i prognostyki.
  • Opracowanie skuteczniejszych szczepionek profilaktycznych i terapeutycznych.
 3. LECZENIE CHORÓB I POSTĘPOWANIE Z NIMI
  • Leczenie chorób, w tym rozwijanie medycyny regeneracyjnej.
  • Transfer wiedzy w celu wykorzystania w praktyce klinicznej i skalowalne działania w zakresie innowacji.
 4. AKTYWNE STARZENIE SIĘ I SAMODZIELNE ZARZĄDZANIE STANEM ZDROWIA
  • Aktywne starzenie się oraz życie niezależne i wspierane.
  • Uświadomienie i upodmiotowienie jednostki w zakresie samodzielnego zarządzania stanem zdrowia.

BUDŻET ogółem na poszczególne rodzaje działań na lata 2018/2019:

Research and Innovation action (RIA) ok. 700 mln EUR
Coordination/ Support Action (CSA) ok. 28 mln EUR
ERA-NET Cofund ok. 60 mln EUR
Pre-Commercial (PCP) ok. 40 mln EUR