Zakłady Naukowe WIHE

Zakład Mikrobiologii Medycznej i Środowiskowej


Działalność


Działalność Zakładu Mikrobiologii Medycznej i Środowiskowej skupia się na kilku obszarach:

  1. Prowadzenia badań podstawowych oraz prac wdrożeniowych nad zastosowaniem nanomateriałów jako środków biobójczych (wiruso- oraz bakteriobójczych) ze szczególnym uwzględnieniem aktywności biologicznej (szeroko pojęta biozgodność) nanomateriałów.
  2. Immunologii zakaźnej przy użyciu mysich modeli chorób wirusowych (model herpeswirusowego zapalenia mózgu, model opryszczki genitalnej)
  3. Mikrobiologii środowiskowej – ocena zmian ilościowych i jakościowych mikroorganizmów izolowanych ze środowiska, z uwzględnieniem obszarów poddanych antropopresji (rolnicze, zurbanizowane, przemysłowe), ze szczególnym uwzględnieniem higieny i ochrony środowiska oraz zdrowia publicznego i zwierząt.