Zakłady Naukowe WIHE

Samodzielna Pracownia Nanobiologii i Biomateriałów


Sylwetka kierownika pracowni

Małgorzata Krzyżowska

dr hab. nauk medycznych (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, specjalność: biologia medyczna), absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. prof. nadzw. Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w Warszawie.

Dwukrotna stypendystka Intra-European Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship oraz uczestniczka staży podoktorskich w ramach stypendium EFIS, MoRE2020 i Svenska Institutet (Francja, Szwecja). Pracownik Karolinska Institutet w Sztokholmie (2007-2010). Wieloletni nauczyciel akademicki.

Kierownik szeregu projektów badawczych NCN (Opus, Harmonia). Autorka ponad 50 oryginalnych publikacji naukowych (Nature Immunology, Cell Death and Disease, Cell Death and Differentiation, AIDS, PLoS One, Toxicology in Vitro, International Journal of Nanomedicine).

Zainteresowania naukowe: nanotechnologia w medycynie regeneracyjnej oraz poszukiwaniu nowych środków bakterio- i wirusobójczych.


Działalność


Nanobiotechnologia to szybko rozwijająca się dziedzina nauki łącząca w sobie najnowsze osiągnięcia chemii materiałowej oraz biotechnologii. Przedmiotem badań prowadzonych w Pracowni jest określenie mechanizmów oddziaływania nanomateriałów i efektów przez nie wywieranych na układy biologiczne, ze szczególnym uwzględnieniem:

  • wpływu nanocząstek metali szlachetnych na procesy regeneracyjne skóry i błon śluzowych in vitro i in vivo
  • wpływu układu odpornościowego oraz mechanizmów regulujących śmierć komórek w procesach regeneracyjnych i patogenezie chorób skóry na modelu mysim
  • tworzenia modeli badawczych in vitro oraz in vivo do badania biozgodności nanomateriałów
  • badania bakteriobójczych i bakteriostatycznych właściwości nanomateriałów

Badania prowadzone są z wykorzystaniem:

  • cytometrii przepływowej
  • analizy wysokokontentowej (HCA)
  • mikroskopii fluorescencyjnej i konfokalnej
  • skaningowej i transmisyjnej mikroskopii elektronowej
  • technik histologicznych
  • technik biologii molekularnej