XIV Kadencja Rady Naukowej

Przewody doktorskie


Wszczęte przewody doktorskie w czasie
XII-XIV kadencji Rady Naukowej
Rozprawy doktorskie obronione w czasie
XIII-XIV kadencji Rady Naukowej

mgr inż. Katarzyna Łazarczyk


Data wszczęcia przewodu:16.04.2019 r.

Data nadania st. doktora: 25.04.2022 r.


Tytuł rozprawy

„Ocena wydatku energetycznego związanego ze szkoleniem i służbą wojskowego personelu latającego 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie, jako podstawa opracowania normy żywienia lub weryfikacji stosowanej normy wyżywienia ”

Promotor

dr hab. Jerzy Bertrandt, WIHE

Promotor pomocniczy

dr Anna Anyżewska, WIHE


Załączniki

png
Praca doktorska
 
png
Streszczenie pracy doktorskiej
 
png
Recenzja 1 - prof. Jan Błaszczyk
 
png
Recenzja 2 - prof. Juliusz Przysławski
 

mgr inż. Anna Podgórska


Data wszczęcia przewodu:28.03.2019 r.

Data nadania st. doktora: 25.04.2022 r.


Tytuł rozprawy

„Analiza genów kodujących 16S rRNA z zastosowaniem sekwencjonowania nowej generacji w celu identyfikacji bakteryjnych czynników etiologicznych infekcyjnego zapalenia wsierdzia”

Promotor

dr hab. Anna Lutyńska, Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie


Załączniki

png
Praca doktorska
 
png
Streszczenie rozprawy
 
png
Recenzja 1 - prof. Adam Jaworski
 
png
Recenzja 2 - prof. Zuzanna Drulis-Kawa
 

mgr Karolina Tarasiuk


Data wszczęcia przewodu:6.12.2018 r.

Data nadania st. doktora: 25.04.2022 r.


Tytuł rozprawy

„Ocena ryzyka na wybrane bakteryjne choroby odkleszczowe u funkcjonariuszy NOSG”.

Promotor

dr hab. Marcin Weiner, prof. PSW w Białej Podlaskiej


Załączniki

png
Rozprawa doktorska
 
png
Streszczenie rozprawy doktorskiej
 
png
Broszura "Profilaktyka Chorób Odkleszczowych"
 
png
Recenzja 1 - prof. dr hab. E. Krajewska-Kułak
 
png
Recenzja 2 - dr hab. B. Kot
 

mgr Aleksandra Cios


Data wszczęcia przewodu:6.12.2018 r.

Data nadania st. doktora:7.04.2022 r.


Tytuł rozprawy

„Ocena wpływu pola elektromagnetycznego na komórki raka jasnokomórkowego nerki na ekspresję i sekwencję genów VEGFC, ADAM28 oraz NCAM1”

Promotor

dr hab. Wanda Stankiewicz-Szymczak, WIHE

Promotor pomocniczy

dr Łukasz Szymański, WIHE


Załączniki

png
Rozprawa doktorska
 
png
Streszczenie rozprawy
 
png
Recenzja 1 - prof. dr hab. E. Bartnik
 
png
Recenzja 2 - prof. dr hab. B. Obmińska-Mrukowicz
 

mgr inż. Andrzej Bartosiński


Data wszczęcia przewodu:25.10.2018 r.

Data nadania st. doktora:7.04.2022 r.


Tytuł rozprawy

„Neurofizjologiczna, wieloparametryczna metoda oceny sprawności psychofizycznej człowieka”.

Promotor

dr hab. Wanda Stankiewicz-Szymczak, WIHE


Załączniki

png
Rozprawa doktorska
 
png
Streszczenie rozprawy doktorskiej
 
png
Recenzja 1 - prof. dr hab. A. Sieroń
 
png
Recenzja 2 - dr hab. Romuald Kotowski
 

mgr Jakub Szyller


Data wszczęcia przewodu:16.04.2019 r.

Data nadania st. doktora:7.04.2022 r.


Tytuł rozprawy

„Wpływ warunków hiperbarycznych na ekspresję wybranych białek szoku cieplnego i syntazy tlenku azotu we krwi u nurków”

Promotor

dr hab. n. med. Piotr Siermontowski, Akademia Marynarki Wojennej

Promotor pomocniczy

dr n. med. Mariusz Kozakiewicz, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy


Załączniki

png
Praca doktorska
 
png
Streszczenie pracy doktorskiej
 
png
Recenzja 1 - prof. dr hab. J. Garbacz
 
png
Recenzja 2 - dr hab. B. Nieradko-Iwanicka
 

mgr Anna Bielecka-Oder


Data wszczęcia przewodu:16.04.2014 r.

Data nadania st. doktora:  14.03.2022 r.


Tytuł rozprawy

Krajowe uwarunkowania w zakresie bezpieczeństwa biologicznego w kontekście konwencji w Zakresie Broni Biologicznej i Toksynowej.

Promotor

dr hab. n. med. Katarzyna Pancer z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny

Promotor pomocniczy

ppłk dr n. biol. Aleksander Michalski z Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii


Załączniki

png
Rozprawa doktorska
 
png
Streszczenie rozprawy
 
png
Recenzja 1 - prof. dr hab. n. med. Krzysztof Chomiczewski
 
png
Recenzja 2 - prof. dr hab. n. med. Andrzej Górski
 

lek Izabela Winnicka


Data wszczęcia przewodu:7.06.2018 r.

Data nadania st. doktora:  21.10.2019 r.


Tytuł rozprawy

„Analiza porównawcza polityki szczepień w 2017 roku w Polsce i wybranych krajach Europy”

Promotor

dr hab. Wanda Stankiewicz-Szymczak, WIHE

Promotor pomocniczy

dr Marek Brytan, WIHE


Załączniki

png
Streszczenie rozprawy
 
png
Recenzja 1 - prof. dr hab. n. med. Marek Kowalczyk
 
png
Recenzja 2 - prof. dr hab. n. med. Krzysztof Chomiczewski
 

mgr Dorota Ziuzia-Lipiec


Data wszczęcia przewodu:7.06.2018 r.

Data nadania st. doktora:  21.10.2019 r.


Tytuł rozprawy

„PRZYGOTOWANIE NA ATAK BIOTERRORYSTYCZNY PERSONELU TERENOWYCH JEDNOSTEK PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO”

Promotor

dr hab. Jerzy Bertrand, WIHE

Promotor pomocniczy

dr Krzysztof Skórczewski, Państwowy Graniczny Inspektorat Sanitarny


Załączniki

png
Streszczenie rozprawy
 
png
Recenzja 1 - prof. dr hab. n. med. Krzysztof Chomiczewski
 
png
Recenzja 2 - prof. dr hab. med. Józef Piotr Knap
 

dr Ewelina Maculewicz


Data wszczęcia przewodu:31.05.2017 r.

Data nadania st. doktora:  06.12.2018 r.


Tytuł rozprawy

Badania zmienności genetycznej genów COL1a1, COL3a1, COL5a1 u pacjentów z zerwanym ścięgnem Achillesa jako punkt wyjściowy do opracowania wczesnych metod prewencji dla osób aktywnych fizycznie.

Promotor

dr hab. Paweł Cięszczyk, prof. US, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia, Zakład Biologicznych Podstaw Kultury Fizycznej

Promotor pomocniczy

dr n. biol. Anna Borecka, WIHE


Załączniki

png
Streszczenie rozprawy
 
png
Recenzja 1 - dr hab. Eugenia Murawska-Ciałowicz
 
png
Recenzja 2 - prof. dr hab. Anna Grzywacz
 

dr Krzysztof Bilmin


Data wszczęcia przewodu:14.12.2016 r.

Data nadania st. doktora:  7.06.2018 r.


Tytuł rozprawy

Badanie wpływu fal ultradźwiękowych i efektu sonodynamicznego na żywotność komórek szczurzych linii glejaków in vitro.

Promotor

prof. Paweł Grieb, IMDiK PAN

Drugi promotor

dr hab. Tamara Kujawska, IPPT PAN


Załączniki

png
Streszczenie rozprawy
 
png
Recenzja 1 - prof. dr hab. inż Tadeusz Pałko
 
png
Recenzja 2 - dr hab. n. med. Ireneusz Grudziński
 

dr Łukasz Szymański


Data wszczęcia przewodu:08.03.2016 r.

Data nadania st. doktora:  12.04.2017 r.


Tytuł rozprawy

Wpływ pola elektromagnetycznego na ekspresję cytokin immunoregulacyjnych i receptorów szlaku śmierci Fas/FasL w atopowym zapaleniu skóry.

Promotor

dr hab. n. med. Wanda Stankiweicz, prof. WIHiE

Promotor pomocniczy

dr n. wet. Sławomir Lewicki


Załączniki

png
Streszczenie rozprawy
 
png
Recenzja 1 - prof. A. Stasiak-Barmuta
 
png
Recenzja 2 - prof. B. Obmińska-Mrukowicz
 

dr Piotr Orłowski


Data wszczęcia przewodu:28.10.2014 r.

Data nadania st. doktora:  31.05.2016 r.


Tytuł rozprawy

Immunotropowe właściwości nanocząstek metali szlachetnych modyfikowanych kwasem taninowym w stosunku do komórek biorących udział w procesie gojenia skóry.

Promotor

dr hab. n. med. Małgorzata Krzyżowska, prof. WIHiE


Załączniki

png
Streszczenie rozprawy
 
png
Recenzja 1 - prof. dr hab. Nadzieja Drela
 
png
Recenzja 2 - prof. dr hab. med. Anna Stasiak-Barmuta
 

dr Piotr Cieślik


Data wszczęcia przewodu:23.06.2014 r.

Data nadania st. doktora:  31.05.2016 r.


Tytuł rozprawy

Charakterystyka molekularna szczepów Francisella tularensis wyizolowanych z próbek klinicznych i środowiskowych za pomocą metody real-time PCR i Multispacer Typing.

Promotor

ppłk dr hab. n. med. Józef Knap, prof. WUM

Promotor pomocniczy

mjr dr n. biol. Agata Bielawska-Drózd


Załączniki

png
Streszczenie rozprawy
 
png
Recenzja 1 - prof. dr hab. Jacek Dutkiewicz
 
png
Recenzja 2 - prof. dr hab. med. Waleria Hryniewicz
 

dr Aneta Lewicka


Data wszczęcia przewodu:16.04.2014 r.

Data nadania st. doktora:  08.03.2016 r.


Tytuł rozprawy

Wpływ suplementacji diety niedoborowej w białko witaminą B2 i B6 na skład i zawartość kwasów tłuszczowych w surowicy krwi szczurów poddanych dozowanemu wysiłkowi fizycznemu.

Promotor

dr hab. n. farm. Jerzy Bertrandt, prof. WIHiE


Załączniki

png
Streszczenie rozprawy
 
png
Recenzja 1 - prof. zw. dr hab. Maria H. Borawska
 
png
Recenzja 2 - prof. dr hab. Juliusz Przysławski
 

dr Aleksander Michalski


Data wszczęcia przewodu:18.05.2005 r.

Data nadania st. doktora:  31.05.2016 r.


Tytuł rozprawy

Zastosowanie chemiluminescencji do immunoenzymatycznego oznaczania produktów PCR w diagnostyce molekularnej Bacillus anthracis.

Instytucja nadająca stopień naukowy

Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska.

Promotor

prof. Michał Andrzej Bartoszcze

lek. med. Krzysztof Dziewiatowski


Data wszczęcia przewodu:16.04.2019 r.


Tytuł rozprawy

„USG dopplerowskie tętnic dogłowowych i śródczaszkowych z podaniem kontrastu dożylnie (c-TCD) w diagnostyce przetrwałego otworu owalnego u nurków”

Promotor

dr hab. n. med. Piotr Siermontowski, Akademia Marynarki Wojennej


Załączniki

png
Praca doktorska
 
png
Streszczenie pracy doktorskiej
 
png
Recenzja - prof. R. Olszańskiego
 
png
Recenzja - prof. Grzegorza Kozery
 

lek. med. Jarosław Kijewski


Data wszczęcia przewodu:16.04.2019 r.


Tytuł rozprawy

„Badania wpływu ekspozycji hiperbarycznej na stan ucha środkowego mierzonej za pomocą audiometrii impedancyjnej w nurkowaniach służbowych w zależności od technologii i warunków nurkowania”

Promotor

dr hab. n. med. Piotr Siermontowski, Akademia Marynarki Wojennej

Kopromotor

Wanda Stankiewicz-Szymczak, WIHE


Załączniki

png
Praca doktorska
 
png
Streszczenie pracy
 
png
Recenzja 1 - prof. I. Kantor
 
png
Recenzja 2 - prof. R. Olszański
 

lek. med. Michał Żychliński


Data wszczęcia przewodu:16.04.2019 r.


Tytuł rozprawy

„Wpływ szkodliwych warunków środowiska pracy i higieny na funkcjonowanie marynarzy okrętów podwodnych”

Promotor

dr hab. n. med. Piotr Siermontowski, Akademia Marynarki Wojennej

Promotor pomocniczy

dr Dorota Niewiedział, Instytut Psychologii Uniwersytetu Zielonogórskiego


Załączniki

png
Rozprawa doktorska
 
png
Recenzja 1 - prof. dr hab. n. med. Barbara Nieradko-Iwanicka
 
png
Recenzja 2 - dr hab. Ludwika Wojciechowska

lek. med. Tomasz Wojtowicz


Data wszczęcia przewodu:16.04.2019 r.


Tytuł rozprawy

„Analiza porównawcza odchyleń wartości biochemicznych w badaniach nurków Państwowej Straży Pożarnej w latach 2010-2015 w świetle odnośnych przepisów wykonawczych Wojska Polskiego”

Promotor

dr hab. n. med. Piotr Siermontowski, Akademia Marynarki Wojennej


lek. med. Izabela Bolczyk


Data wszczęcia przewodu:28.03.2019 r.


Tytuł rozprawy

„Ocena obciążenia pracą związaną z charakterem i specyfiką służby funkcjonariuszy wybranych oddziałów Straży Granicznej”

Promotor

dr hab. Jerzy Bertrandt, WIHE

Promotor pomocniczy

dr hab. Andrzej Tomczak, ASzWoj


mgr Aleksandra Nakonieczna


Data wszczęcia przewodu:28.03.2019 r.


Tytuł rozprawy

„Izolacja i analiza nowych bakteriofagów Bacillus anthracis i charakterystyka funkcjonalna kodowanych przez nie endolizyn”

Promotor

dr hab. Małgorzata Łobocka, IBB PAN, SGGW

Promotor pomocniczy

dr Lidia Mizak, WIHE


Załączniki

png
Praca doktorska
 
png
Recenzja - dr hab. Izabela Kern-Zdanowicz
 
png
Recenzja - prof. dr hab n.farm Anna Malm
 

mgr Krystyna Jęderka


Data wszczęcia przewodu:28.03.2019 r.


Tytuł rozprawy

„Proteomiczna i funkcjonalna analiza kinazy białkowej MELK i jej potencjalne zastosowanie do przyspieszenia gojenia ran”

Promotor

dr hab. Jacek Kubiak, WIHE

Promotor pomocniczy

dr Łukasz Szymański, WIHEmgr Paweł Rutyna


Data wszczęcia przewodu:6.12.2018 r.


Tytuł rozprawy

„Analiza porównawcza szczepów klinicznych i środowiskowych Vibrio cholerae”

Promotor

dr hab. Alina Olender, UM w Lublinie


mgr Karolina Bertrandt


Data wszczęcia przewodu:20.05.2015 r.


Tytuł rozprawy

Badanie wpływu treningu hemoencefalograficznego sprzężenia zwrotnego (HEG Biofeedback) na funkcjonowanie poznawcze mózgu u mężczyzn za pomocą wybranych komponentów potencjałów wywołanych (VEP) i badań neuropsychologicznych.

Promotor

dr. hab. Wanda Stankiewicz

Promotor pomocniczy

dr Paweł Bodera

mgr inż. Monika Leśniak


Data wszczęcia przewodu:20.05.2015 r.


Tytuł rozprawy

Wpływ wybranych związków chemicznych kumulujących się w tkance tłuszczowej na proliferację i różnicowanie mezenchymalnych komórek.

Promotor

dr. hab. Wanda Stankiewicz

Promotor pomocniczy

dr Robert Zdanowski

lek. Dariusz Rokicki


Data wszczęcia przewodu:20.05.2015 r.


Tytuł rozprawy

Wpływ resweratrolu na proliferację, migrację i inwazyjność mysich komórek śródbłonka linii HECa10 i ludzkich komórek nabłonka barwnikowego siatkówki ARPE-19 w warunkach normoksji i hipoksji.

Promotor

dr. hab. Piotr Skopiński, WUM

Promotor pomocniczy

dr Sławomir Lewicki

mgr Małgorzata Paluch


Data wszczęcia przewodu:23.06.2014 r.


Tytuł rozprawy

Wpływ niskiej dawki naltreksonu na wrażliwość bólową i odpowiedź immunologiczną u szczurów w modelu przewlekłego stanu zapalnego.

Promotor

prof. Marek Kowalczyk

Promotor pomocniczy

dr Bożena Antkowiak