O nas

Udział pracowników WIHE w misjach zagranicznych


Od 1953 r. pracownicy 34. Wojskowego Centralnego Laboratorium Sanitarno-Higienicznego, a następnie Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii brali czynny udział w pokojowych i stabilizacyjnych misjach zagranicznych organizowanych przez PCK, Układ Warszawski, WHO, ONZ i USA.

Pracowali głównie w działach bakteriologicznym i parazytologicznym, w laboratoriach sanitarno-higienicznych oraz mobilnych laboratoriach nadzoru biologicznego. Pracownicy byli także zaangażowani w badanie wody i żywności, oraz mikrobiologą kliniczną. Służyli w szpitalach polowych i komórkach służby Zdrowia Kwatery Głównej oraz laboratoriach biologicznych Wielonarodowych Dywizji Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych. Przebywali jako eksperci biologiczni w ramach komisji specjalnej ONZ, a także jako obserwatorzy wojskowi w Misjach Pokojowych ONZ.


Eksperci ONZ ds. broni masowego rażenia:


1967
Zbigniew ŻÓŁTOWSKI
 
2005
Jerzy MIERZEJEWSKI
 
Juliusz REISS
 
Sławomir RUMP
 
Krzysztof CHOMICZEWSKI
 
Janusz KOCIK

Uczestnicy misji

Lp Państwo Misja Termin Nazwisko uczestnika
1 Kosowo KFOR1 2010 Leszek KUBIAK, Janusz KOCIK
2 Kosowo KFOR1 2008 Leszek KUBIAK, Janusz KOCIK
3 Kosowo KFOR1 01.2000 Jerzy BERTRANDT, Grzegorz NOWAKOWSKI, Andrzej BIA£EK
4 Afganistan ISAF10 2010 Jarosław KIELISZEK, Robert PUTA, Jaromir SOBIECH, Grzegorz NOWAKOWSKI
5 Afganistan ISAF10 2009 Jarosław KIELISZEK, Robert PUTA
6 Syria UNDOF9 1996-1997 Andrzej PETRUCZENKO
7 Syria UNDOF9 03.1995-03.1996 Antoni SZYMAŃSKI
8 Syria UNDOF9 1993-1994 Andrzej PETRUCZENKO
9 Syria UNDOF9 1992-1993 Romuald GRYKO
10 Syria UNDOF9 1990-1991 Jerzy BERTRANDT
11 Syria UNDOF9 1990 Andrzej PETRUCZENKO
12 Syria UNDOF9 06.1987-12.1987 Henryk ARCIUCH
13 Syria UNDOF9 1986-1987 Romuald GRYKO
14 Syria UNDOF9 1986 Andrzej LIDACKI, Andrzej PETRUCZENKO
15 Syria UNDOF9 1.12.1985-06.1986 Zbigniew MIZAK
16 Syria UNDOF9 1984-1985 Kazimierz KRUPA
17 Syria UNDOF9 1983 Andrzej PETRUCZENKO
18 Syria UNDOF9 12.1981-06.1982 Tadeusz LIS
19 Syria UNDOF9 12.1979-06.1980 Janusz BANY
20 Syria UNDOF9 1979 Romuald GRYKO, Andrzej PETRUCZENKO
21 Syria UNDOF9 06.1978-12.1978 Jan KUBISZYN
22 Syria UNDOF9 12.1977-06.1978 Wiesław ŁOJEK, Jan OSTAŁOWSKI
23 Syria UNDOF9 1976-1977 Stanisław PALEC
24 Egipt UNEF II8 06.1979-11.1979 Barbara GALL, Elżbieta GRUDZIŃSKA, Bronisława URBANIAK, Eugeniusz BYCUL
25 Egipt UNEF II8 01.1979-06.1979 Danuta RZECHOWSKA
26 Egipt UNEF II8 12.1978-06.1979 Maria JAWORSKA, Wiesława MARUSZEWSKA
27 Egipt UNEF II8 06.1978-12.1978 Jadwiga MATRAS
28 Egipt UNEF II8 01.1978-06.1978 Elżbieta GAŁECKA
29 Egipt UNEF II8 12.1977-06.1978 Kazimierz ZARZECKI, Maria ZIELIÑSKA
30 Egipt UNEF II8 06.1977-12.1977 Janina SZADY, Andrzej ROGOZIŃSKI, Józef WITECKI, Józef MALITKA
31 Egipt UNEF II8 06.1976-12.1976 Juliusz REISS, Wiesława KACPRZAK, Hanna CYWIŃSKA, Mirosława LECHOWSKA–POSTEK
32 Egipt UNEF II8 11.1975-06.1976 Jerzy MIERZEJEWSKI, Mirosława KU¬MA, Barbara BUKOWSKA
33 Egipt UNEF II8 06.1975-12.1975 Michał BARTOSZCZE, Maria SOSNOWSKA, Maria OSTROWSKA, Sławomir ODOLAK
34 Egipt UNEF II8 1974 Andrzej SKOCZEK
35 Egipt UNEF II8 06.1974-12.1974 Andrzej FIJAŁKOWSKI
36 Egipt UNEF I7 01.1974-06.1974 Wacław SZAREJKO, Dariusz PIRWITZ
37 Egipt UNEF I7 11.1973-06.1974 Wiesław GALL
38 Irak PKW6 06.01.2005-01.08.2005 Emil LISIAK
39 Irak PKW6 09.01.2004-12.07.2004 Jerzy GAWEŁ
40 Irak PKW6 03.07.2003-17.01.2004 Krzysztof LASOCKI, Marcin NIEMCEWICZ, Rafał LEWANDOWSKI, Anna ROSZKOWIAK, Grzegorz NOWAKOWSKI
41 Bahrain i Irak UNSCOM5 1998 Romuald GRYKO
42 Angola UNAVEM / UNOMA4 01.07.1996-14.08.1997 Sławomir JEDNORÓG
43 Liban Płd UNIFIL3 2008 Jarosław Kieliszek
44 Liban Płd UNIFIL3 1996-1997 Romuald GRYKO
45 Liban Płd UNIFIL3 1995-1996 Robert ŻAKOWSKI
46 Liban Płd UNIFIL3 1994-1995 Jerzy BERTRANDT
47 Liban Płd UNIFIL3 08.1993-03.1995 Renata ERHMANN, Romuald GRYKO
48 Indie WHO2 05.1975-09.1975 Wiesław GALL
49 Korea PCK11 04.1953-11.1953 Zbigniew CZARNECKI, Józef ROSTEK, Kazimierz ZARZECKI

Legenda

1
KFOR - Kosovo Force
2
WHO - World Health Organization (Światowa Organizacja Zdrowia)
3
UNIFIL - United Nations Interim Force in Lebanon (Polski Kontyngent Wojskowy w Tymczasowych Siłach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej)
4
UNAVEM / UNOMA - United Nations Angola Verification Mission (Misja Weryfikacyjna Narodów Zjednoczonych w Angoli)/United Nations Observer Mission in Angola (Misja Obserwacyjna Narodów Zjednoczonych w Angoli)
5
UNSCOM - United Nations Special Commission (Specjalna Komisja Narodów Zjednoczonych)
6
PKW - Polski Kontyngent Wojskowy w Iraku
7
UNEF I - First United Nations Emergency Force (Pierwsze Doraźne Siły Pokojowe Organizacji Narodów Zjednoczonych)
8
UNEF II - Second United Nations Emergency Force (Drugie Doraźne Siły Pokojowe Organizacji Narodów Zjednoczonych)
9
UNDOF - United Nations Disengagement Observer Force (Polski Kontyngent Wojskowy w Siłach Rozdzielająco-Obserwacyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych w Syryjskiej Republice Arabskiej)
10
ISAF - International Security Assistance Force
11
PCK - Polski Czerwony Krzyż