Zakłady Naukowe WIHE

Ośrodek Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych

Organizacja


Lokalizacja “Puławy”
Ośrodek Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych
Pracownia Bakteriofagów

dr Lidia Mizak
 
Pracownia Bakteriologii
mjr mgr Bożena Wlizło – Skowronek
 
Pracownia Wirusologii


dr Magdalena Kwiatek
 
Pracownia Transfekcji Komórkowych

 
Pracownia Zabezpieczenia