Zakłady Naukowe WIHE

Ośrodek Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych