Zakłady Naukowe WIHE

Samodzielna Pracownia Fizjologii Stosowanej

Aktualności


10.05.2019

Publikacja: E. Szarska, E. Maculewicz - maj 2019

"Urazy i obrażenia narządu ruchu w wojsku - przyczyny i profilaktyka."

Zobacz PDF
05.04.2019

Publikacja: E. Maculewicz, P. Cieszczyk - kwiecień 2019

"Are MMP3, MMP8 and TIMP2 gene variants associated with anterior cruciate ligament rupture susceptibility?"

Zobacz PDF
24.01.2019

Nowe artykuły z udziałem dr Eweliny Maculewicz


  1. Are IL1B, IL6 and IL6R Gene Variants Associated with Anterior Cruciate Ligament Rupture Susceptibility?

  2. The VEGFA gene and anterior cruciate ligament rupture risk in the Caucasian population


22.08.2018

Zapraszamy do zapoznania się z nowym artykułem

"Stan odżywienia i uwapnienia kości żołnierzy 16 Batalionu Powietrzno-Desantowego"

Współautorem artykułu jest Pani mgr Ewelina Maculewicz

Zobacz PDF

21.08.2018

Artykuł profesora Pawła Cięszczyka

"The NOS3 G894T (rs1799983) and -786T/C (rs2070744) polymorphisms are associated with elite swimmer status"

Zobacz PDF


szkolenie
10.08.2018

Szkolenie Bio-Rad

W dniu 10.08.2018 r. Samodzielna Pracownia Fizjologii Stosowanej zorganizowała szkolenie z zakresu "Zastosowania techniki Real Time PCR w molekularnych analizach ekspresji genów". Szkolenie adresowane było do wszystkich pracowników naukowych WIHE.

Szkolenie przeprowadziła firma BIO-RAD


03.08.2018

Pracownia realizuje projekt badawczy 509/2017/DA MON

w ramach konkursu Kościuszko II (2018-2020)

"Zwiększenie możliwości działania w warunkach stresu bojowego poprzez podniesienie efektywności przeciwdziałania bólowi i zmęczeniu u żołnierzy"

Kierownik projektu: dr hab. Ryszard Puchała

Szczegóły

19.01.2018

Wywiad z prof. Ewą Szarską


Na łamach grudniowego numeru miesięcznika Świat Koni prof. Ewa Szarska udzieliła wywiadu Pani Annie Cuber.

Coraz więcej osób jeżdżących konno startuje w zawodach, coraz więcej chce prawidłowo dbać o swojego wierzchowca nie tylko kupując nowe czapraki czy owijki. W jaki prosty, bezinwazyjny i bezpieczny sposób sprawdzić stopień wytrenowana końskiego zawodnika? Bez względu na to, czy startująca para uczestniczy w zawodach L, P czy CC1. O tych sposobach, a także o... prawidłowym bieganiu, ale naszym ludzkim – opowie Ewa Szarska, fijolog wysiłku oraz międzynarodowy sędzia sportowych rajdów konnych.

Czytaj całość

21.11.2017

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem

"Obciążenie energetyczne żołnierzy wybranej jednostki Kawalerii Powietrznej podczas pobytu na poligonie"

Współautorem artykułu jest Pani mgr Ewelina Maculewicz

Zobacz PDF

17.11.2017

PO Inteligentny Rozwój 2014-2020


W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 do finansowania został zakwalifikowany projekt zatytułowany „ Innowacyjna bieżnia mechaniczna dla koni wraz z unikalnym systemem informatycznym do zarządzania treningiem”. Pracownia ma swój udział w realizacji projektu.

22.06.2017

XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Poznaniu

22 czerwca 2017 r. przedstawiciele Pracowni Fizjologii Stosowanej WIHE: dr hab. Ewa SZARSKA i mgr Ewelina Maculewicz, uczestniczyły w konferencji naukowej pt. "Biospołeczne uwarunkowania służby w grupach dyspozycyjnych w aspekcie bezpieczeństwa narodowego".

Konferencja, na której poruszane są tematy związane z bezpieczeństwem narodowym, ma charakter cykliczny. Tegoroczna konferencja odbyła się pod patronatem Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Mieczysława Gocuła oraz JM Rektora AWF dr hab. Dariusza Wielińskiego, prof. AWF.

Prelegenci oraz zaproszeni goście brali udział w wykładach oraz obradach sekcji problemowych.

Ewa Szarska i Ewelina Maculewicz

Więcej nt. konferencji można przeczytać tutaj


08.04.2017

Nowa publikacja Samodzielnej Pracowni Fizjologii Stosowanej


W I tegorocznym numerze Lekarza Wojskowego ukazała się nasza publikacja zatytułowana "Zastosowanie testu FMS do oceny wzorca ruchu żołnierzy różnych rodzajów Sił Zbrojnych RP: badania pilotażowe"

Szarska Ewa, Maculewicz Ewelina, Rzepka Remigiusz, Szynkolewska Agnieszka Lekarz Wojskowy 2017,95:59-63.

Wartym podkreślenia jest fakt, ze w pracy tej po raz pierwszy w historii SZ RP do oceny wzorca ruchu żołnierzy wykorzystano test FMS. Test Functional Movement Screen to nowa szybka metoda oceny wzorca ruchu i potencjalnego ryzyka urazu wynikającego z zaburzeń wzorca