Nauka

Uprawnienia


Rada Naukowa Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w Warszawie posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauk o zdrowiu.Procedura nadawania stopnia doktora