Zakłady Naukowe WIHE

Pracownia Higieny i Epidemiologii

Aktualności

Pracownia Epidemiologii WIHE jako jedyna placówka podległa Ministrowi Obrony Narodowej posiada akredytację Ministra Zdrowia do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie epidemiologii i dysponuje 25 miejscami dla osób posiadających zawodowy tytuł magistra oraz 9 miejscami szkoleniowymi dla lekarzy.

Jako jedyna placówka podległa Ministrowi Obrony Narodowej organizujemy kursy doskonalące dla lekarzy dające uprawnienia do kwalifikacji szczepień.