Szkolenia

Lista i terminy kursówStatus Termin Nazwa / Tytuł szkolenia Cena Organizator Osoba odpowiedzialna
19.03.2019 Kurs Wakcynologii Praktycznej - NABÓR ZAKOŃCZONY 400 Sekcja Szkoleń dr Jolanta Wrembel-Wargocka
25.04.2019 Kurs Wakcynologii Praktycznej - drugi termin 400 Sekcja Szkoleń dr Jolanta Wrembel-Wargocka
Kursy Ochrony Radiologicznej
16-17.05.2019 Kurs Inspektora Ochrony Radiologicznej 1100 zł Zakład Radiobiologii i Ochrony Radiacyjnej dr Jolanta Wrembel-Wargocka
17.05.2019 Kurs Ochrony Radiologicznej Pacjenta 400 Zakład Radiobiologii i Ochrony Radiacyjnej dr Jolanta Wrembel-Wargocka
Kursy Specjalizacyjne w Dziedzinie Epidemiologii
3-5.04.2019 Biostatystyka 450 Samodzielna Pracownia Epidemiologii kpt dr Aneta Lewicka
mgr Justyna Marszałkowska-Jakubik
- Podstawy medycyny klinicznej 250 Samodzielna Pracownia Epidemiologii kpt dr Aneta Lewicka
mgr Justyna Marszałkowska-Jakubik
- Propedeutyka medycyny 250 Samodzielna Pracownia Epidemiologii kpt dr Aneta Lewicka
mgr Justyna Marszałkowska-Jakubik
- Demografia 150 Samodzielna Pracownia Epidemiologii kpt dr Aneta Lewicka
mgr Justyna Marszałkowska-Jakubik
- Czynniki Rakotwórcze (NABÓR ZAMKNIĘTY)
bezpłatny Samodzielna Pracownia Epidemiologii mgr Justyna Marszałkowska-Jakubik
kpt dr Aneta Lewicka
dr Jolanta Wrembel-Wargocka
- Nauki Biomedyczne. Kurs nr 1 350 Samodzielna Pracownia Epidemiologii kpt dr Aneta Lewicka
- Nauki Biomedyczne. Kurs nr 2 200 Samodzielna Pracownia Epidemiologii kpt dr Aneta Lewicka
- Nauki Biomedyczne. Kurs nr 3 350 Samodzielna Pracownia Epidemiologii kpt dr Aneta Lewicka
Szkolenia PEM
5.03.2019 EM-1 / Ocena zagrożeń elektromagnetycznych 240 Zespól Analiz Zagrożeń Elektromagnetycznych ppłk dr inż. Jarosław Kieliszek
( * ) 12.03.2019 EM-1 / Ocena zagrożeń elektromagnetycznych
( * ) - drugi termin po wyczerpaniu miejsc w terminie 5.03.2019
240 Zespól Analiz Zagrożeń Elektromagnetycznych ppłk dr inż. Jarosław Kieliszek
5-6.03.2019 EM-2 Rozpoznanie i ocena zagrożeń elektromagnetycznych. Środki ochronne. 400 Zespól Analiz Zagrożeń Elektromagnetycznych ppłk dr inż. Jarosław Kieliszek
( * ) 12-13.03.2019 EM-2 Rozpoznanie i ocena zagrożeń elektromagnetycznych. Środki ochronne.
( * ) - drugi termin po wyczerpaniu miejsc w terminie 5-6.03.2019
400 Zespól Analiz Zagrożeń Elektromagnetycznych ppłk dr inż. Jarosław Kieliszek
6.03.2019 EM-3 / Bezpieczeństwo i higiena pracy przy pracach związanych z narażeniem na pola elektromagnetyczne 180 Zespól Analiz Zagrożeń Elektromagnetycznych ppłk dr inż. Jarosław Kieliszek
( * ) 13.03.2019 EM-3 / Bezpieczeństwo i higiena pracy przy pracach związanych z narażeniem na pola elektromagnetyczne
( * ) - drugi termin po wyczerpaniu miejsc w terminie 6.03.2019
180 Zespól Analiz Zagrożeń Elektromagnetycznych ppłk dr inż. Jarosław Kieliszek


Sekcja Szkoleń:

Kierownik
dr Jolanta Wrembel-Wargocka
261 853 152
szkolenia@wihe.pl

Zespól Analiz Zagrożeń Elektromagnetycznych :

Kierownik
ppłk dr inż. Jarosław Kieliszek
261 816-652
zaze@wihe.pl

Sale szkoleniowe: