Rada Naukowa


Na podstawie Protokołu Komisji Skrutacyjnej Komisja Wyborcza stwierdziła ważność przeprowadzonych w dniu 10 stycznia 2023 r. wyborów do Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii XV Kadencji.

Skład Rady Naukowej WIHE XV Kadencji (2023-2027)


Przewodniczący : prof. dr hab. n. med. Jarosław PINKAS
Z-ca Przewodniczącego : dr hab. n. med. Mateusz Jankowski, prof. CMKP
Z-ca Przewodniczącego : prof. dr hab. n. farm Paweł Szymański
Sekretarz : dr n. rol. Marcin Chodkowski

Członkowie Rady powołani w wyniku wyborów

 1. dr n. rol. Marcin Chodkowski
 2. dr hab. n. med. Małgorzata Krzyżowska, prof. WIHE
 3. prof. dr hab. n. med. Jacek Malejczyk
 4. dr hab. n. med. inż. Beata Pająk, prof. WIHE
 5. dr hab. n. wet. Ryszard Puchała, prof. WIHE
 6. prof. dr hab. n. med. Paweł Szymański
 7. dr n. med. Magdalena Zawadzka

Członkowie Rady powołani przez Ministra Obrony Narodowej

 1. prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Marcin Czech
 2. prof. dr hab. n. med. Andrzej Deptała
 3. dr hab. n. med. Dorota Gołąbek-Sulejczak, prof. IMDIK PAN
 4. prof. dr hab. n. wet. Tomasz Grabowski
 5. dr hab. n. med. Mateusz Jankowski, prof. CMKP
 6. prof. dr hab. n. med. Jarosław Pinkas
 7. płk dr n. med. Alicja Trochimiuk

Członek Rady powołany przez Ministra Edukacji i Nauki

 1. dr n. med. Sławomir Kiciak

Pozostali Członkowie Rady Naukowej

 1. Dyrektor Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii - prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. inż. Marcin Sobczak
 2. Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Naukowych - dr hab. n. med. i n. o zdr. inż. Patrycja Kleczkowska, prof. UM MSC
 3. Zastępca Dyrektora Instytutu - płk mgr inż. Paweł Serafin
 4. Główny Księgowy - mgr Iwona Szeląg

Komisje Rady Naukowej


Komisja Programowo-Naukowa

Przewodnicząca - prof. dr hab. n. med. Jacek Malejczyk
Członkowie:
 1. prof. dr hab. n. wet. Tomasz Grabowski
 2. dr hab. n. med. Mateusz Jankowski, prof. CMKP
 3. dr hab. Małgorzata Krzyżowska, prof. WIHE
 4. prof. dr hab. n. farm. Paweł Szymański

Komisja Ekonomiczno-Gospodarcza

Przewodniczący - dr n. rol. Marcin Chodkowski
Członkowie:
 1. dr hab. n. med. inż. Beata Pająk, prof. WIHE
 2. płk dr n. med. Alicja Trochimiuk

Komisja ds. Pracowników

Przewodnicząca - prof. dr hab. n. farm. Paweł Szymański
Członkowie:
 1. dr n. med. Sławomir Kiciak
 2. dr n. med. Magdalena Zawadzka

Komisja Statutowo-Regulaminowa

Przewodniczący - dr hab. Małgorzata Krzyżowska, prof. WIHE
Członkowie:
 1. prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Marcin Czech
 2. dr hab. n. med. inż. Beata Pająk, prof. WIHE

Kontakt z Sekretarzem Rady Naukowej

dr n. rol. Marcin Chodkowski, e-mail marcin.chodkowski@wihe.pl