Rada Naukowa


Na podstawie Protokołu Komisji Skrutacyjnej Komisja Wyborcza stwierdziła ważność przeprowadzonych w dniu 20 kwietnia 2018 r. wyborów do Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii XIV Kadencji.

Skład Rady Naukowej WIHE XIV Kadencji (2018-2022)


Przewodnicząca/-cy : -
Z-ca Przewodniczącej/-ego : dr hab. n. med. inż. Beata PAJĄK, prof. WIHE
Z-ca Przewodniczącej/-ego : -
Sekretarz : dr n. biol. Anna BORECKA

Zgodnie z §10 ust.4 Statutu WIHE, Rada Naukowa Instytutu liczy 30 członków. Pracownicy naukowi i badawczo-techniczni w liczbie 15 osób oraz osoby spoza Instytutu wskazane przez Ministra Obrony Narodowej, w liczbie 15 osób.


Członkowie Rady powołani w wyniku wyborów

 1. dr n. biol. Anna BORECKA
 2. ppłk dr n. biol. Marek BRYTAN
 3. dr hab. n. przyr. Jerzy BZDĘGA
 4. dr hab. n. med. i n. o zdr. Magdalena CIECHANOWSKA
 5. dr n. med. Grzegorz GRANIAK
 6. dr hab. n. med. Małgorzata KRZYŻOWSKA, prof. WIHE
 7. dr hab. n. med. i n. o. zdr. Katarzyna DONSKOW – ŁYSONIEWSKA
 8. dr hab. n. biol. Jacek KUBIAK, prof. WIHE
 9. dr n. biol. Magdalena KWIATEK
 10. dr hab. n. med. Sławomir LEWICKI, prof. WIHE
 11. dr n. biol. Lidia MIZAK
 12. dr hab. n. med. inż. Beata PAJĄK, prof. WIHE
 13. prof. dr hab. n. med. Ewa SKOPIŃSKA-RÓŻEWSKA
 14. dr hab. n. med. Wanda STANKIEWICZ – SZYMCZAK, prof. WIHE
 15. dr Ewa M. NOWOSIELSKA

Członkowie Rady powołani przez Ministra Obrony Narodowej

 1. dr hab. n. med. Mariusz GONIEWICZ
 2. dr hab. n. med. Maciej JABŁKOWSKI, prof. UM
 3. dr hab. n. med. Bolesław KALICKI, prof. WIM
 4. prof. dr hab. n. biol. Claudine KIEDA
 5. prof. dr hab. n. biol. Jan Krzysztof LUDWICKI
 6. dr hab. inż. Tadeusz NOWICKI, prof. WAT
 7. prof. dr hab. n. med. Jerzy MARCINKOWSKI
 8. prof. dr hab. n. med. Alina Małgorzata OLENDER
 9. prof. dr hab. n. farm. Juliusz PRZYSŁAWSKI
 10. prof. dr hab. n. farm. Małgorzata SCHLEGEL- ZAWADZKA
 11. prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Inż. Marcin SOBCZAK
 12. płk dr hab. n. med. Andrzej WOJDAS, prof. WIML

Członek Rady powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 1. VACAT

Członkowie Rady - bez prawa głosu

 1. Dyrektor Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii
 2. Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Nauki - dr hab. n. med. i n. o zdr. inż. Patrycja KLECZKOWSKA
 3. Zastępca Dyrektora Instytutu - płk mgr inż. Paweł SERAFIN
 4. Główna Księgowa - mgr Agnieszka SOWIŃSKA

Komisje Rady Naukowej


Komisja Programowo-Naukowa

Przewodnicząca - dr hab. n. med. Wanda STANKIEWICZ-SZYMCZAK, prof. WIHE
Członkowie:
 1. prof. dr hab. n. farm. Małgorzata SCHLEGEL-ZAWADZKA
 2. dr hab. n. med. Mariusz GONIEWICZ
 3. dr n. biol. Lidia MIZAK

Komisja Ekonomiczno-Gospodarcza

Przewodniczący - ppłk dr n. biol. Marek BRYTAN
Członkowie:
 1. dr hab. n. med. Małgorzata KRZYŻOWSKA, prof. WIHE
 2. dr n. biol. Lidia MIZAK

Komisja ds. Pracowników

Przewodnicząca - dr hab. n. med. Małgorzata KRZYŻOWSKA, prof. WIHE
Członkowie:
 1. dr hab. n. med. i n. o. zdr. Katarzyna DONSKOW-ŁYSONIEWSKA
 2. vacat

Komisja Statutowo-Regulaminowa

Przewodnicząca - dr hab. n. med. i n. o. zdr. Katarzyna DONSKOW-ŁYSONIEWSKA
Członkowie:
 1. ppłk dr n. biol. Marek BRYTAN
 2. vacat

Kontakt z Sekretarzem Rady Naukowej

dr n. biol. Anna BORECKA, tel. 261 853 055; e-mail rada.naukowa@wihe.pl