Struktura Organizacyjna WIHE


kliknij nazwę komórki aby zobaczyć szczegółyDyrektor Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii


+48 261 853 101

sekretariat@wihe.pl

×

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Naukowych

dr hab. inż. Patrycja KLECZKOWSKA


+48 261 853 101

sekretariat@wihe.pl

×

Zastępca Dyrektora Instytutu – Szef Oddziału

płk mgr inż. Paweł SERAFIN


+48 261 853 101

sekretariat@wihe.pl

×
×

Skład Rady Naukowej XIV Kadencji


Skład Rady Naukowej WIHE XIV Kadencji (2018-2022)


Przewodnicząca/-cy : -
Z-ca Przewodniczącej/-ego : dr hab. n. med. inż. Beata PAJĄK, prof. WIHE
Z-ca Przewodniczącej/-ego : -
Sekretarz : dr n. biol. Anna BORECKA

Zgodnie z §10 ust.4 Statutu WIHE, Rada Naukowa Instytutu liczy 30 członków. Pracownicy naukowi i badawczo-techniczni w liczbie 15 osób oraz osoby spoza Instytutu wskazane przez Ministra Obrony Narodowej, w liczbie 15 osób.


Członkowie Rady powołani w wyniku wyborów

 1. dr n. biol. Anna BORECKA
 2. ppłk dr n. biol. Marek BRYTAN
 3. dr hab. n. przyr. Jerzy BZDĘGA
 4. dr hab. n. med. i n. o zdr. Magdalena CIECHANOWSKA
 5. dr n. med. Grzegorz GRANIAK
 6. dr hab. n. med. Małgorzata KRZYŻOWSKA, prof. WIHE
 7. dr hab. n. med. i n. o. zdr. Katarzyna DONSKOW – ŁYSONIEWSKA
 8. dr n. biol. Magdalena KWIATEK
 9. prof. dr hab. n. med. Jacek MALEJCZYK
 10. dr n. biol. Lidia MIZAK
 11. dr hab. n. med. inż. Beata PAJĄK, prof. WIHE
 12. prof. dr hab. n. med. Ewa SKOPIŃSKA-RÓŻEWSKA
 13. dr hab. n. med. Wanda STANKIEWICZ – SZYMCZAK, prof. WIHE
 14. dr Ewa M. NOWOSIELSKA
 15. dr Aneta CHEDA

Członkowie Rady powołani przez Ministra Obrony Narodowej

 1. prof. dr hab. n. med. Marcin CZECH
 2. dr hab. n. med. Mariusz GONIEWICZ
 3. dr hab. n. med. Maciej JABŁKOWSKI, prof. UM
 4. dr hab. n. med. Mateusz JANKOWSKI
 5. dr hab. n. med. Bolesław KALICKI, prof. WIM
 6. prof. dr hab. n. biol. Jan Krzysztof LUDWICKI
 7. dr hab. inż. Tadeusz NOWICKI, prof. WAT
 8. prof. dr hab. n. med. Jerzy MARCINKOWSKI
 9. prof. dr hab. n. med. Alina Małgorzata OLENDER
 10. prof. dr hab. n. med. Jarosław PINKAS
 11. prof. dr hab. n. farm. Juliusz PRZYSŁAWSKI
 12. prof. dr hab. n. farm. Małgorzata SCHLEGEL-ZAWADZKA
 13. dr hab. n. med. Radosław SIERPIŃSKI
 14. płk dr hab. n. med. Andrzej WOJDAS, prof. WIML

Członek Rady powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 1. VACAT

Członkowie Rady - bez prawa głosu

 1. Dyrektor Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii
 2. Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Nauki - dr hab. n. med. i n. o zdr. inż. Patrycja KLECZKOWSKA
 3. Zastępca Dyrektora Instytutu - płk mgr inż. Paweł SERAFIN
 4. Główna Księgowa - mgr Agnieszka SOWIŃSKA

Komisje Rady Naukowej


Komisja Programowo-Naukowa

Przewodnicząca - dr hab. n. med. Wanda STANKIEWICZ-SZYMCZAK, prof. WIHE
Członkowie:
 1. prof. dr hab. n. farm. Małgorzata SCHLEGEL-ZAWADZKA
 2. dr hab. n. med. Mariusz GONIEWICZ
 3. dr n. biol. Lidia MIZAK

Komisja Ekonomiczno-Gospodarcza

Przewodniczący - ppłk dr n. biol. Marek BRYTAN
Członkowie:
 1. dr hab. n. med. Małgorzata KRZYŻOWSKA, prof. WIHE
 2. dr n. biol. Lidia MIZAK

Komisja ds. Pracowników

Przewodnicząca - dr hab. n. med. Małgorzata KRZYŻOWSKA, prof. WIHE
Członkowie:
 1. dr hab. n. med. i n. o. zdr. Katarzyna DONSKOW-ŁYSONIEWSKA
 2. vacat

Komisja Statutowo-Regulaminowa

Przewodnicząca - dr hab. n. med. i n. o. zdr. Katarzyna DONSKOW-ŁYSONIEWSKA
Członkowie:
 1. ppłk dr n. biol. Marek BRYTAN
 2. vacat

Kontakt z Sekretarzem Rady Naukowej

dr n. biol. Anna BORECKA, tel. 261 853 055; e-mail rada.naukowa@wihe.pl

 .
DYREKTOR
Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii
×
 
Samodzielne Sekcje / Stanowiska
Sekretariat Dyrektora
Radca Prawny
Sekcja ds. BHP i ppoż
Dział Głównego Księgowego
Sekcja Rachunkowości i Finansów
Sekcja Kadr
×PION OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

sekretariat@wihe.pl

×
Kancelaria Tajna
Kancelaria Jawna

Inspektor Ochrony Danych
Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego

ArchiwumPION BADAWCZO ROZWOJOWY

sekretariat@wihe.pl

×

PION ADMINISTRACYJNY

sekretariat@wihe.pl

×
Dział Administracji i Zabezpieczenia Logistycznego
Sekcja Techniczna
Sekcja Infrastruktury i Inwestycji
Sekcja Zamówiń Publicznych i Zaopatrzenia
Sekcja GM i MOB
Sekcja Ochrony
Dział Zabezpieczenia Ośrodka Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych
×