Patronaty WIHE


Patronat honorowy cyklu szkoleń z Wakcynologii Praktycznej


Kliknij obrazek aby zobaczyć dokument

Sekcja Szkoleń Działu Wsparcia Badań WIHE, wystąpiła o objęcie patronatem honorowym cyklu szkoleń z Wakcynologii Praktycznej do Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej.

Zgodnie z decyzją Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 7 kwietnia 2017r. patronat honorowy Prezesa NRL został przyznany.


Planowany cykl szkoleń będzie stanowił doskonałą okazję dla lekarzy do pogłębienia praktycznej wiedzy w zakresie wakcynologii, co stanowi niezwykle cenną umiejętność w praktyce zawodowej każdego lekarza.

W załączeniu pismo Pana Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Macieja Hamankiewicza w sprawie patronatu honorowego.Opublikowano: Wt. 2017-04-11