Aktualności 2020Pt 13.11.2020

Narodowy Program Zdrowia

Normy żywienia dla żołnierzy Sił Zbrojnych RP (Wojsk Lądowych, Marynarki Wojennej, Sił Powietrznych i Wojsk Specjalnych) oraz funkcjonariuszy Służb Mundurowych (Straż Graniczna i Policja) uwzględniające specyfikę i charakter służby, stanowiące podstawę planowania i realizacji żywienia w warunkach garnizonowych i poligonowych czytaj więcej ...

Śr 04.11.2020

Badania wirusobójczości dla produktów leczniczych oraz biobójczych

Na podstawie dostępnych danych naukowych wiemy o istnieniu ponad 214 wirusów stanowiących potencjalne zagrożenie dla człowieka. Obecnie prowadzone badania mają za zadanie określenie dróg ich potencjalnej transmisji i zagrożenia dla człowieka, ale już dziś można stwierdzić jedno: że należy się przed każdym nawet potencjalnym zagrożeniem tego typu zabezpieczyć. czytaj więcej ...

Szczegółowe informacje: malgorzata.krzyzowska@wihe.pl

Pt. 10.04.2020

Certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej

Zgodnie z decyzją Inspektora do spraw Substancji Chemicznych Nr 3/2020/DPL, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii spełniania zasady Dobrej Praktyki Laboratoryjnej w zakresie:

  1. Badania właściwości toksycznych (badania in vitro),
  2. Badania in vitro w zakresie cytotoksyczności podstawowej

Pliki PDF certyfikatu 3/2020/DPL     ( PL  |  ENG )

Szczegółowe informacje: slawomir.lewicki@wihe.pl

Czw. 09.04.2020

Studia Podyplomowe - WAŻNY KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

Z przykrością zawiadamiamy, że z przyczyn od nas niezależnych nabór na dwusemestralne niestacjonarne studia podyplomowe "Higiena i epidemiologia w profilaktyce zagrożeń środowiska pracy i służby" realizowane w trybie weekendowym w roku akademickim 2020/2021 zostaje wstrzymany do odwołania.
Informacje o nowym terminie naboru przekażemy Państwu w najbliższym czasie.

Serdecznie przepraszamy wszystkich Zainteresowanych.

Śr. 01.04.2020

Podziękowania od Pani dr Aurelii OSTROWSKIEJ
Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia


Czw. 30.01.2020

Patent dla dr hab. Małgorzaty Krzyżowskiej, prof. WIHE

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii wraz z Uniwersytetem Łódzkim otrzymał patent na wynalazek pt. „Sposób wytwarzania nanocząstek bimetalicznych srebrowo-miedziowych modyfikowanych kwasem taninowym i ich zastosowanie jako preparat antywirusowy”.
Autorem wynalazku ze strony WIHE jest dr hab. Małgorzata Krzyżowska, prof. WIHE z Samodzielnej Pracowni Nanobiologii i Biomateriałów.

Wt. 28.01.2020

Dr Katarzyna Donskow-Łysoniewska uzyskała stopień doktora habilitowanego

Z radością informujemy, że Pani dr n. biol. Katarzyna Donskow- Łysoniewska, kierownik Samodzielnej Pracowni Parazytologii Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii uchwałą Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 15.01.2020 r. na podstawie osiągnięcia naukowego opatrzonego tytułem „Immunomodelujący wpływ nicieni jelitowych- badania na mysim modelu zarażenia człowieka tęgoryjcem: heligmosmoides polygyrus bakeri” uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu.

Szczegóły ...
Wt. 28.01.2020

Dr Magdalena Ciechanowska uzyskała stopień doktora habilitowanego

Z radością informujemy, że Pani dr n. roln. Magdalena Ciechanowska z Zakładu Farmakologii i Toksykologii Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii uchwałą Rady Dyscypliny Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 17.12.2019 r. na podstawie osiągnięcia naukowego opatrzonego tytułem „Mechanizmy regulacji biosyntezy GnRH i receptora GnRH oraz sekrecji LH w układzie podwzgórzowo-przysadkowym owcy w różnych stanach fizjologicznych; wpływ czynników stresogennych” uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu.

Szczegóły ...
Pt. 10.01.2020

Umowa między WIHE a Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

„Utrzymywanie w trybie całodobowym gotowości diagnostycznej laboratorium WIHE w Puławach do wykonania badań biologicznych dla Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej”

Szczegóły ...