Powrót do listy

Badania wirusobójczości dla produktów leczniczych oraz biobójczych

Samodzielna Pracownia Nanobiologii i BiomateriałówNa podstawie dostępnych danych naukowych wiemy o istnieniu ponad 214 wirusów stanowiących potencjalne zagrożenie dla człowieka. Obecnie prowadzone badania mają za zadanie określenie dróg ich potencjalnej transmisji i zagrożenia dla człowieka, ale już dziś można stwierdzić jedno: że należy się przed każdym nawet potencjalnym zagrożeniem tego typu zabezpieczyć.

Samodzielna Pracownia Nanobiologii i Biomateriałów WIHE opracowała zestaw usług, obejmujących m.in. wykonanie badań wirusobójczości dla produktów leczniczych oraz produktów biobójczych, w tym produktów stosowanych m.in. do celów dezynfekcji powierzchni, materiałów, wyposażenia nie mających kontaktu z żywnością.

Oferujemy podstawowy zakres badań z użyciem modelowych wirusów RNA i DNA. Dodatkowo, istnieje możliwość przebadania pod kątem bójczości w stosunku do bakterii wg podanych poniżej norm.

Dla produktów bądź związków w fazie doświadczalnej, możemy przeprowadzić wstępne badania bójczości i toksyczności, umożliwiające dalsze opracowanie badanych środków/wyrobów.


Badania obejmują zbadanie toksyczności podstawowej badanych odkażalników (test MTT) na hodowlach modelowych in vitro (bez dodatkowych kosztów). Próbka jest rozumiana jako osobny produkt (materiał, odkażalnik). Możemy negocjować wykorzystanie innych wirusów modelowych bądź szerszy panel badań toksyczności in vitro (przykładowo model EpiSkin do badań wg normy OECD Test Guidelines 439).


Jesteśmy również otwarci na stosowanie innych norm, po konsultacji z klientem.

Zapytania prosimy kierować na adres: malgorzata.krzyzowska@wihe.pl

Przeprowadzamy i wystawiamy raporty wg norm:

 • EN 14476:2013+A1:2015 Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne
  • Ilościowa zawiesinowa metoda określania wirusobójczego działania w obszarze medycznym
  • Metoda badania i wymagania (Faza 2/Etap 1)
 • prEN 16777 Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne
  • Ilościowa powierzchniowa metoda określania wirusobójczego działania chemicznych środków dezynfekcyjnych stosowanych w obszarze medycznym na nieporowatych powierzchniach, bez działania mechanicznego
  • Metoda badania i wymagania (faza 2/etap 2)
 • ISO 18184:2019(E) Textiles
  • Determination of antiviral activity of textile products
 • PN-EN-ISO-20645_2006P
  • Płaskie wyroby włókiennicze – wyznaczanie aktywności antybakteryjnej – metoda dyfuzji na płytce a garem
 • PN-EN-ISO-20743_2013-10E Tekstylia
  • Wyznaczanie aktywności antybakteryjnej wyrobów włókienniczych
 • PN-EN 1040:2005 Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne
  • Ilościowa metoda określania podstawowego działania bakteriobójczego chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych – metoda badania i wymagania (faza 1)
 • PN-EN 13704:2004 Chemiczne środki dezynfekcyjne
  • Ilościowa zawiesinowa metoda określania działania sporobójczego chemicznych środków dezynfekcyjnych stosowanych w sektorze żywnościowym, warunkach przemysłowych i domowych oraz zakładach użyteczności publicznej. Metoda i wymagania (faza 2, etap 1)
 • PN-EN 14347:2005 Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne
  • Podstawowe działanie sporobójcze – Metoda badania i wymagania (faza 1, etap 1)