Ostatnie posiedzenie Rady Naukowej WIHE XIII kadencji

W dniu 4 lipca, odbyło się ostatnie posiedzenie Rady Naukowej WIHE XIII kadencji. Na uroczystość zaproszono przedstawicieli Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia: pana Jarosława Wójtowicza, pana płk dr Stefana Antosiewicza i panią Bożenę Czajkowską, komendantów i dyrektorów WIHE: pana prof. dr hab. Józefa Kubicę, pana dr hab. Janusza Kocika oraz dyrektor WIML panią płk dr hab. Ewelinę Zawadzką-Bartczak, Głównego Inspektora Sanitarnego MSW, pana dr Macieja Kisiela, Inspektora Granicznego, pana dr Krzysztofa Skórczewskiego, Dyrektora Biura Badań Kryminalistycznych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, pana płk dr Dariusza Laskowskiego, panią dr Joannę Marchel, Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych Państwowej Wyższej Szkoły im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.


Posiedzenie Rady Naukowej WIHE miało szczególny charakter, gdyż kończyło czteroletnią kadencję Rady w dotychczasowym składzie. Fakt ten zbiegł się z innym istotnym wydarzeniem, uroczystym wręczeniem dyplomów nadania stopnia doktora nauk medycznych czterem młodym naukowcom: por. dr Anecie Lewickiej, dr Piotrowi Cieślikowi, dr Piotrowi Orłowskiemu, dr Łukaszowi Szymańskiemu.

Dyrektor WIHE, płk dr Robert Zdanowski w swoim krótkim wystąpieniu przywitał przybyłych gości, podziękował członkom Rady, podkreślił ogromne znaczenie osiągnięć młodych naukowców dla rozwoju badań i utrzymania najwyższego poziomu naukowego w naszym Instytucie oraz wyraził nadzieję, iż młodzi pracownicy naukowi będą nadal zdobywać doświadczenie a aktywność naukowa czworga doktorów nie ulegnie zmianie.

Wręczenie pamiątkowych dyplomów i kwiatów miało uroczysty charakter. W imieniu nowomianowanych doktorów por. dr Aneta Lewicka złożyła podziękowania promotorom, dyrekcji i pracownikom Instytutu oraz rodzinom.

Kolejnym miłym elementem uroczystości było wyróżnienie pracowników WIHE, którzy uzyskali w roku 2016 najwyższe wyniki za osiągnięcia naukowe. Laureatami nagrody zostali dr hab. Małgorzata Krzyżowska za publikację z najwyższym indeksem cytowań IF w 2016 roku w czasopiśmie „Nature Immunology” oraz dr Robert Zdanowski za sumaryczny najwyższy indeks cytowań IF wszystkich publikacji w 2016 roku.

Ogłoszono również laureata konkursu „Młody Naukowiec”. Komisja Rady Naukowej WIHE najwyżej oceniła wniosek pani Aleksandry Cios podejmujący temat badań: „Ocena wpływu pola elektromagnetycznego na komórki raka jasnokomórkowego nerki na ekspresję i sekwencję genów VEGFC, ADAM28 oraz NCAMI”

Uroczyste posiedzenie Rady uświetnił niezwykły, wygłoszony z pasją wykład z historii medycyny autorstwa dr Marii TUROS na temat działalności patrona naszego Instytutu zatytułowany: „Karol Kaczkowski w todze i w mundurze - warszawskie koleje życia”

Akcentem kończącym wydarzenie było wręczenie przez Dyrektora WIHE płk dr Roberta Zdanowskiego każdemu Członkowi Rady pamiątkowego dyplomu oraz osobiste podziękowanie za pracę w Radzie.Opublikowano: Śr. 2017-07-26 15:50