Zakłady Naukowe WIHE

Samodzielna Pracownia Immunologii Doświadczalnej


Działalność


Pracownia Immunologii Doświadczalnej powstała w 2018 roku jako część Zakładu Medycyny Regeneracyjnej, a jej kierownikiem został Prof. dr hab. n med. Jacek Malejczyk. W roku 2019 laboratorium zostało przekształcone w Samodzielną Pracownię Immunologii Doświadczalnej.

Projekty badawcze realizowane w pracowni dotyczą wpływu układu odpornościowego na powstawanie różnorodnych chorób człowieka, jednak przede wszystkim działalność laboratorium skoncentrowana jest na procesach zachodzących w fizjologii i patologii powłok skórnych i układu nerwowego człowieka. Podczas realizacji badań naukowych stosowane są różnorodne techniki laboratoryjne m.in.

  • Hodowle komórkowe
  • Analizy żywotności, klonalności, cytotoksyczności różnorodnych substancji i materiałów na badane komórki
  • Barwienia komórek i struktur komórkowych wraz z ich późniejszą obserwacją przy użyciu mikroskopu świetlnego, fluorescencyjnego lub konfokalnego.
  • Analiza ekspresji genów na poziomie RNA przy użyciu qRT-PCR
  • Analiza ekspresji genów na poziomie białka przy użyciu Western Blot oraz multipleksowego oznaczania białek
  • Analiza DNA przy użyciu tradycyjnego sekwencjonowania Sangera i sekwencjonowania następnej generacji

W 2019 roku pracownia pozyskała finansowanie w ramach drugiej edycji programu badań naukowych z obszaru obronności realizowanych przez polskich naukowców powracających z zagranicznych ośrodków naukowych pn. KOŚCIUSZKO pt. „Genetyczno-proteomiczna analiza receptora purynergicznego P2X7 w warunkach fizjologicznych i patologicznych”. Podczas realizacji tego projektu pod kierownictwem prof. Dariusza Góreckiego ustanowiona została współpraca z Uniwersytetem w Portsmouth w Wielkiej Brytanii oraz Instytutem Nenckiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Realizacja tego projektu pozwoliła na stworzenie specjalistycznej zwierzętarni pozwalającej na hodowlę zwierząt laboratoryjnych w standardzie SPF (ang. specific pathogen free). Wyniki otrzymywane podczas realizacji grantu Kościuszko są stale publikowane w czasopismach o wysokim współczynniku oddziaływania.

W ramach realizacji projektów własnych, przy współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, prowadzone są badania dotyczące komórek macierzystych, regeneracji skóry, jak również chorób skóry o podłożu autoodpornościowym m.in. łuszczycy. Ponadto pracownicy Samodzielnej Pracowni Immunologii Doświadczalnej zaangażowani są również w realizację projektów dotyczących etiologii endometriozy.