Zakłady Naukowe WIHE

Zakład Medycyny Regeneracyjnej i Biologii Komórki

Aktualności


Podziękowanie za współpracę
29 kwietnia 2020

Podziękowania z Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji dla dr hab. Sławomira Lewickiego, prof. WIHE .

Dyrektor Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji płk Paweł SWEKLEJ złożył podziękowanie za oddelegowanie eksperta dr hab. Sławomira LEWICKIEGO, prof. WIHE do współpracy z audytorami Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji co umożliwiło sprawną realizację oceny o istotnym znaczeniu dla obronności i bezpieczeństwa państwa (OIB) oraz za jego aktywny udział w ocenie i rzetelne podejście do realizowanego zadania.


Nagroda
27 kwietnia 2020

Certyfikat dobrej praktyki laboratoryjnej

Nr rejestracyjny 3/2020/DPL


Nagroda
15 października 2019

Nagroda zespołowa PTBR

16 września 2019 roku dr hab. Sławomirowi Lewickiemu, prof. WIHE za współautorstwo pracy pt. "Effect of internal contamination with tritiated water on the neoplastic colonies in the lungs, innate anti-tumour reactions, cytokine profile, and haematopoietic system in radioresistant and radiosensitive mice" została przyzna nagroda zespołowa II stopnia Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii Curie-Skłodowskiej. Serdecznie gratulujemy!

Zobacz PDF


Wyróżnienie
8 czerwca 2019

Ukończenie studiów podyplomowych

Jest nam miło poinformować że w dniu 8 czerwca 2019 roku, dr hab. Sławomir Lewicki prof. WIHE, został absolwentem III edycji studiów podyplomowych „Zarządzanie i kierowanie zakładem leczniczym resortu obrony narodowej” prowadzonych przez Wojskowy Instytut Medyczny.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zawodowych.

Zdjęcie z wydarzenia


Wyróżnienie
22-25 Maja 2019

Udział Zakładu w Konferencji Polskiego Towarzystwa Biologii Medycznej

W dniach 22-25 Maja 2019 roku w Szczawnicy, odbyła się IV Konferencja Polskiego Towarzystwa Biologii Medycznej „Biologia-Medycyna-Terapia”, podczas której pracownicy Zakładu Medycyny Regeneracyjnej i Biologii Komórki zaprezentowali wyniki dotychczasowych badań. Prezentacja ustna, wygłoszona w języku angielskim przez Annę Marię Puławską-Czub, zatytułowana „Human Microbiota studies, and what could possibly go wrong…” zajęła 2gie miejsce w sesji Młodych Naukowców.

Serdecznie gratulujemy współorganizatorom konferencji oraz wszystkim prezentującym uczestnikom i życzymy dalszych sukcesów zawodowych.

zdjęcie 1   zdjęcie 2   zdjęcie 3   zdjęcie 4


5 Lutego 2019

Habilitacja dr Sławomira Lewickiego

W dniu 5 Lutego 2019 roku, decyzją Rady Naukowej Wydziały wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, dr Sławomir Lewicki otrzymał tytuł dr habilitowanego nauk medycznych ( Zobacz zaświdadczenie PDF ). Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zawodowych.Wyróżnienie
06 Grudnia 2018

Wyróżnienie dla dr Sławomira Lewickiego

W dniu 6 Grudnia 2018 roku, dr Sławomir Lewicki został uhonorowany nagrodą dyrektora Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego za uzyskanie największej sumy odczynnika oddziaływania (IF) w roku 2017.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zawodowych.

Zobacz Nagrodę Dyrektora


Współrealizacja projektu Nr POIR.04.01.02-00-0004/17

Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (2018-2020)

"Hemostatyczne, resorbowalne opatrunki podwójnego zastosowania"

Kierownik projektu: płk. dr n. biol. Marek Brytan

Szczegóły

Projekt badawczy 508/2017/DA MON

Realizowany w ramach konkursu Kościuszko II (2018-2020)

"Ocena wykorzystania i zwiększania potencjału regeneracyjnego mezenchymalnych komórek macierzystych uzyskiwanych w różnym okresie życia z tkanki tłuszczowej (AD-MSC; Adipose-Derived Mesenchymal Stem Cells) do wspomagania leczenia ran"

Kierownik projektu: dr hab. Jacek Kubiak

Szczegóły

Projekt badawczy MON

Realizowany w ramach programu "Kościuszko" na lata 2017-2020

"Proteomiczna i funkcjonalna analiza kinazy białkowej MELK: potencjalne zastosowanie do przyspieszenia gojenia ran”"

Kierownik projektu: prof. Jacek Kubiak


Szczegóły

Projekt NCN nr DOB-1-6/1/PS/2014

Realizowany na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa w ramach konkursu nr 1/PS/20140

"Laserowe Systemy Broni Skierowanej Energii, Laserowe Systemy Broni Nieśmiercionośnej"

Koordynator projektu: dr n. wet Sławomir Lewicki

Szczegóły