Zakłady Naukowe WIHE

Samodzielna Pracownia Higieny Żywienia i Żywności


Działalność


Pracownia dysponuje nowoczesną bazą laboratoryjną oraz kadrą naukową i techniczną o wysokich kwalifikacjach i prowadzi badania naukowe w zakresie:


Pracownia Badania Żywności i Fizjologii Żywienia

 • pomiaru wartości wydatku energetycznego na stanowiskach pracy
 • oceny uciążliwości służby i pracy
 • określania dobowego bilansu energetycznego
 • badań potrzeb energetycznych i żywieniowych z uwzględnieniem specyfiki i charakteru wykonywanej pracy
 • antropometrycznej oceny stanu odżywienia
 • laboratoryjnych badań wartości energetycznej i odżywczej produktów spożywczych i całodziennych racji żywnościowych
 • oceny prawidłowości planowania i realizacji wyżywienia

Pracownia Higieny

 • opracowywania nieswoistych metod wykrywania potencjalnych środków broni biologicznej
 • badania wpływu środków pozoracji pola walki na zdrowie żołnierza
 • opracowywania metod zapobiegania grzybicy i innym chorobom skóry stóp
 • opracowywania metod badania wody w warunkach polowych
 • badania zanieczyszczeń gleby metalami ciężkimi w miejscach ćwiczeń wojsk
 • opracowywania higienicznych i ergonomicznych wymogów bytowania w schronach w sytuacjach zagrożenia bronią masowego rażenia, katastrofą przemysłową lub ekologiczną

Pracownia Higieny Żywności i Żywienia prowadzi szkolenia w zakresie:

 • żywieniowej profilaktyki chorób związanych z żywnością i żywieniem
 • planowania prawidłowego i racjonalnego żywienia
 • higieny żywności i żywienia
 • bioterroryzmu żywnościowego
 • specjalizacji wojskowych z zakresu higieny i epidemiologii