Zakłady Naukowe WIHE

Zespół Analizy Zagrożeń Elektromagnetycznych

Pracownia Biologicznego Oddziaływania Pól Elektromagnetycznych


Tematyka badań

 1. Ryzyko zdrowotne ekspozycji zawodowej i środowiskowej w polach elektromagnetycznych
 2. Wpływ pola elektromagnetycznego na układ odpornościowy człowieka
 3. Wpływ pola elektromagnetycznego na procesy nowotworzenia
 4. Wpływ pola elektromagnetycznego na receptory bólowe

Techniki badawcze

 1. Prowadzenie badań in vitro w kontrolowanych warunkach ekspozycji z zastosowaniem mikrokomory bezechowej
 2. Mikrohodowle komórkowe
  • badania ilościowe i czynnościowe układu odpornościowego
 3. Cytometria przepływowa
  • ocena ilościowa i jakościowa subpopulacji komórkowych
  • ocena stanu fizjologicznego komórek: apoptoza, nekroza
  • badanie cyklu komórkowego i zawartości DNA
 4. Testy ELISA
  • określanie poziomu cytokin w nadsączach z hodowli komórkowych, surowicy i płynach ustrojowych
 5. Analiza materiału genetycznego technikami biologii molekularnej:
  • polimorfizmy
  • mutacje
  • sekwencjonowanie

Sprzęt badawczy

 • komory laminarne do prowadzenia hodowli komórkowych ASSAB
 • inkubatory z przepływem CO2 ASSAB
 • mikroskop odwrócony OPTON
 • mikroskop fluorescencyjny NUNC
 • czytnik mikropłytek Pacard SpectraCount
 • licznik scyntylacyjny promieniowania β Pacrad TriCarb 2100TR
 • licznik scyntylacyjny promieniowania γ Pacard Cobra II AutoGamma
 • wirówki, mikroskopy optyczne
 • miniaturowe komory bezechowe przeznaczone do ekspozycji hodowli komórkowych na pole elektromagnetyczne w zakresie decymetrowym i centymetrowym w warunkach kontrolowanego środowiska

Kierownik:
dr hab. med. Wanda Stankiewicz prof. WIHiE
Pracownicy:
Dr n. biol. Elżbieta Sobiczewska
Mgr biol. Łukasz Szymański
Mgr analityki med. Aleksandra Cios
St. tech.Jolanta Kowalska
Kontakt:
 
+48 261 816-134
+48 261 817-103
esobiczewska@wihe.waw.pl
 
FAX
+48 261 816-652