W dniu 23 lipca 2018 roku zmarł

płk prof. dr hab. Józef KUBICA


Były komendant Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w latach 1970-1978 oraz 1985-1991.

Msza święta żałobna zostanie odprawiona w poniedziałek 30 lipca 2018 roku o godz. 11:00 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego ul. Długa 13/15, po czym nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego na Cmentarz Prawosławny (cz. katolicka) godz. 12:30


Łączymy się w bólu z Rodziną oraz wszystkimi bliskimi Zmarłego i przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia.
Kadra i Pracownicy Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii