Konferencja Międzynarodowa

CBRN Security Manager


11 października 2018 r. na terenie Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się międzynarodowa konferencja podsumowywująca zakończenie unikatowych na skalę europejską studiów „CBRN Security Manager” organizowanych w ramach projektu „Support for European Union action in the field of CBRN security managers education”.

Podczas spotkania został przedstawiony zrealizowany program studiów, omówione ogólne aspekty organizacji procesów próbobiorczych czynników CBRN oraz rozdane dyplomy absolwentom. Wśród instytucji biorących udział w projekcie koordynowanym przez Uniwersytet Łódzki był m.in. Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii, Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.


Konferencja CBRN