Publikacja w Rzeczpospolitej

Nowe Terapie Nieuleczalnych Chorob


Publikacja na temat badań nad innowacyjną terapią chorób autoimmunizacyjnych, prowadzonych przez naukowców z Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii im. Generała Karola Kaczkowskiego w Warszawie pod kierownictwem dr n. biol. Katarzyny Donskow-Łysoniewskiej.

25 czerwca 2019 roku na portalu Rzeczpospolita w sekcji „Rzecz o Innowacjach” ukazała się publikacja nt. realizowanych przez Instytut innowacyjnych projektach i nowatorskich inwestycjach, poprawiających standard życia społeczeństwa pt: „Nowe terapie nieuleczalnych chorób”., ( zobacz artykuł )


Katarzyna Donskow-Łysoniewska odbiór certyfikatu

Informacje nt. realizowanych projektów można również znaleźć na naszych stronach w zakładce: Projekty Badawcze