Narodowy Program Zdrowia

Normy żywienia dla żołnierzy Sił Zbrojnych RP

(Wojsk Lądowych, Marynarki Wojennej, Sił Powietrznych i Wojsk Specjalnych) oraz funkcjonariuszy Służb Mundurowych (Straż Graniczna i Policja) uwzględniające specyfikę i charakter służby, stanowiące podstawę planowania i realizacji żywienia w warunkach garnizonowych i poligonowych


Warzywa
Warzywa
Psychoterapia
Oliwa z oliwek

Narodowy Program Zdrowia (NPZ) 2016-2020

Cel strategiczny: wydłużenie życia w zdrowiu, poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia.

WIHiE pod koniec 2016 roku rozpoczął działania na rzecz poprawy zdrowia i związanej z nim jakości życia społeczeństwa w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Instytut realizuje zadania z zakresu zdrowia publicznego ukierunkowane na poprawę stanu zdrowia i warunków służby i pracy personelu Sił Zbrojnych RP. Jednym z projektów realizowanych przez WIHE w ramach NPZ był projekt „Przeprowadzenie aktualizacji norm żywienia dla populacji, w tym norm żywienia zbiorowego służb mundurowych, w oparciu o najnowsza wiedzę medyczną oraz badania naukowe krajowe i zagraniczne, w tym opracowanie i opublikowanie w formie cyfrowej i drukowanej oraz dystrybucję w 2017 oraz 2020

Główne cele realizacji zadania:

 • opracowanie norm żywienia zbiorowego dla żołnierzy Wojsk Lądowych, Marynarki Wojennej, Sił Powietrznych i Wojsk Specjalnych, z uwzględnieniem specyfiki i charakteru służby, stanowiących podstawę planowania i realizacji żywienia w warunkach garnizonowych i poligonowych,
 • opracowanie zasad, modeli i norm żywienia stanowiących podstawę planowania i realizacji żywienia żołnierzy pełniących służbę w odmiennych warunkach klimatycznych.

Powyższe zadania zostały zrealizowane poprzez przygotowanie propozycji norm żywienia dla populacji poszczególnych służb mundurowych. Punktem wyjścia do ich opracowania były prowadzone w latach 2016-2020 badania wartości wydatku energetycznego związanego ze służbą i procesem szkolenia żołnierzy różnych rodzajów wojsk oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej i Policji, uwzględniające specyfikę i charakter pełnionej służby oraz poszczególne typy jednostek. Uzyskane wyniki poddano analizie, po czym, na ich podstawie, zaproponowano stosowne normy dla poszczególnych służb mundurowych w oparciu o najnowsze „Normy żywienia dla populacji Polski”.

Opracowanie „Normy żywienia dla żołnierzy Sił Zbrojnych RP (Wojsk Lądowych, Marynarki Wojennej, Sił Powietrznych i Wojsk Specjalnych) oraz funkcjonariuszy Służb Mundurowych (Straż Graniczna i Policja) uwzględniające specyfikę i charakter służby, stanowiące podstawę planowania i realizacji żywienia w warunkach garnizonowych i poligonowych” jest dostępne do pobrania w formie elektronicznej jak i zostało wydane w formie książkowej monografii naukowej nakładem Wydawnictwa Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.


Projekt zrealizowano w Pracowni Higieny Żywności i Żywienia oraz Pracowni Fizjologii Stosowanej Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii im. Generała Karola Kaczkowskiego w Warszawie.


Redakcja naukowa:

 1. dr hab. Bertrandt Jerzy – Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 2. dr inż. Anyżewska Anna – Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
 3. mgr Marszałkowska – Jakubik Justyna – Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
 4. kpt. dr Lepionka Tomasz – Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii

Autorzy:

 1. dr inż. Anyżewska Anna - Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
 2. dr hab. Bertrandt Jerzy - Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 3. dr Gaździńska Agata - Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
 4. dr Kłos Anna - Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
 5. kpt. dr Lepionka Tomasz - Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
 6. kpt. dr Lewicka Aneta - Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
 7. dr Łakomy Roman - Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
 8. dr Maculewicz Ewelina – Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 9. mgr Marszałkowska - Jakubik Justyna - Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
 10. dr hab. Szarska Ewa - Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
 11. płk dr Tomczak Andrzej – Akademia Sztuki Wojennej
Narodowy Program Zdrowia
Monografia NPZ NZ

Pobierz monografię

Pobrano: 215 razy