Lista ogłoszeń

Dyrektor Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii
im. gen. K. Kaczkowskiego w Warszawie
ogłasza konkurs na stanowisko

Specjalisty ds. administracyjnych

w Dziale Wsparcia Badań WIHEInstytucja :
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
Miasto :
Warszawa
Stanowisko :
Specjalista ds. administracyjnych
Data ogłoszenia :
29.01.2019 r.
Termin składania ofert :
14.02.2019 r.
Wymiar czasu pracy :
Pełny etat, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
Wynagrodzenie :
3 000 zł

Słowa kluczowe: projekty badawcze


Wymagania obowiązkowe:

 1. wykształcenie wyższe, lub studenci zaoczni,
 2. znajomość j. angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 3. komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
 4. umiejętność samodzielnego, koncepcyjnego i analitycznego myślenia,
 5. doświadczenie w pracy administracyjnej zw. z działalnością Jednostek naukowych, będzie dodatkowym atutem,
 6. mile widziane znajomość zagadnień realizacji projektów naukowo - badawczych.

Realizowane zadania:

 1. monitoring dostępnych funduszy krajowych i europejskich,
 2. pomoc informacyjna, doradcza i organizacyjna przy składaniu wniosku o finansowanie lub dofinasowanie;
 3. monitoring terminowości składania dokumentów zw. z realizacją Projektu, raportów okresowych, końcowych;
 4. pomoc przy przygotowaniu części formalnej oraz finansowej sprawozdań i raportów;
 5. prace administracyjne zw. z działalnością Działu.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny skierowany do Dyrektora WIHE,
 2. CV,
 3. dyplom ukończenia szkoły wyższej,
 4. dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie - mile widziane.

Osoby spełniające ww. wymagania proszone są o przesłanie dokumentów aplikacyjnych
do dnia 14.02.2019 r. na adres:

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, ul. Kozielska 4, 01 -163 Warszawa: z dopiskiem
„Konkurs na stanowisko specjalisty ds. administracyjnych DWB”.