Lista ogłoszeń

Dyrektor Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii
im. gen. K. Kaczkowskiego w Warszawie
poszukuje pracownika na stanowisko:

Specjalista badawczo-techniczny

w Ośrodku Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych w Puławach, Pracownia Wirusologii


Instytucja :
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
Miasto :
Puławy
Stanowisko :
specjalista badawczo-techniczny
Data ogłoszenia :
30.06.2021 r.
Termin składania ofert :
31.08.2021 r.
Warunki zatrudnienia :
3 m-ce okres próbny
Miejsce pracy :
Ośrodek Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych, Pracownia Wirusologii, Puławy.

Wymagania:

 1. Ukończone studia z zakresu biologii, mikrobiologii, biotechnologii lub pokrewnych;
 2. Praktyczna znajomość technik i metod badawczych stosowanych w biologii molekularnej oraz przy użyciu hodowli komórkowych;
 3. Co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy w laboratorium, preferowane laboratorium wirusologiczne;
 4. Dobra znajomość języka angielskiego;
 5. Umiejętność pracy w zespole badawczym oraz praktycznego zastosowania dotychczas zdobytego doświadczenia;
 6. Samodzielność, komunikatywność, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy;
 7. Mile widziane doświadczenie w pracy z materiałem zakaźnym.

Opis prac, zadań, w których będzie uczestniczył kandydat :

 1. Przygotowanie i wykonywanie eksperymentów badawczych.
 2. Analiza wyników eksperymentów, planowanie nowych eksperymentów, przygotowanie publikacji naukowych i prezentacja wyników na seminariach oraz konferencjach.

Kandydat jest zobowiązany przedstawić :

 1. CV wraz danymi kontaktowymi (tzn. aktualny adres e-mail oraz telefon kontaktowy);
 2. krótki list motywacyjny;
 3. kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 4. certyfikaty, szkolenia, kursy

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)”


Osoby spełniające ww. wymagania proszone są o przesłanie dokumentów aplikacyjnych
do dnia 31.08.2021 r.

na adres e-mail: mkwiatek@wihe.pulawy.pl,
z dopiskiem : „Konkurs na stanowisko badawczo – techniczne”.