Kontakt


Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii

Zespół Analiz Zagrożeń Elektromagnetycznych

ul. Kozielska 4, 01-163 Warszawa


Sekretariat:


261 853 183
zaze@wihe.pl


Kierownik ZAZE:

dr inż. Jarosław Kieliszek
261 853 175
jaroslaw.kieliszek@wihe.pl


Starsi specjaliści:

ppłk dr inż. Jaromir Sobiech
261 853 167
jaromir.sobiech@wihe.pl

ppłk mgr Robert Puta
261 853 167
robert.puta@wihe.pl


Specjalista ds. administracyjnych:

Agata Kwiatkowska
261 853 183
agata.kwiatkowska@wihe.pl


Specjalista inż.-tech.

Dariusz Zdziebłowski
261 853 167
dariusz.zdzieblowski@wihe.pl