Szkolenia


Formularze zgłoszenia (do pobrania):


Kierownicy komórek lub jednostek organizacyjnych MON są zobowiązani:

  • zapewnić żołnierzom i pracownikom, którzy zgodnie z zakresem obowiązków służbowych przebywają w polach-EM o wielkościach stref ochronnych, udział w szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pola elektromagnetyczne;
  • zapewnić pracownikom służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inspektorom ochrony przed polem elektromagnetycznym udział w szkoleniach z zakresu rozpoznawania oraz oceny zagrożeń elektromagnetycznych żołnierzy i pracowników.

Kierownicy komórek lub jednostek organizacyjnych powinni uczestniczyć w szkoleniach nie rzadziej niż raz na 5 lat. Szkolenie prowadzi Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu. Szkolenia są prowadzone w ramach szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla kierowników komórek lub jednostek organizacyjnych.

Pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inspektorzy EM powinny uczestniczyć w szkoleniach nie rzadziej niż raz na 3 lata. Szkolenia prowadzi WIHE. Szkolenia są prowadzone w formie odrębnego szkolenia uzupełniającego. Dla pracowników Służby BHP prowadzone jest szkolenie EM-1. Dla inspektorów EM prowadzone jest szkolenie EM-2.

Żołnierze i pracownicy, którzy zgodnie z zakresem obowiązków służbowych mogą przebywać w przestrzeniach obsługi narażeni na oddziaływanie pól-EM strefy zagrożenia (powyżej IPNob) powinni uczestniczyć w szkoleniach nie rzadziej niż raz na 2 lata. Szkolenie prowadzi WIHE w komórce lub jednostce organizacyjnej dla grup uczestników. Dla uczestników indywidualnych szkolenie organizowane jest w WIHE. Szkolenie (EM-3) prowadzone jest w formie odrębnego szkolenia uzupełniającego.

Żołnierze i pracownicy, którzy zgodnie z zakresem obowiązków służbowych mogą przebywać w przestrzeniach obsługi narażeni na oddziaływanie pól-EM strefy pośredniej i strefy zagrożenia (poniżej IPNob) powinni uczestniczyć w szkoleniach nie rzadziej niż raz na 3 lata. Szkolenie prowadzi inspektor EM lub pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie (EM-4) prowadzone jest w formie odrębnego szkolenia uzupełniającego.


Warunki uczestnictwa w szkoleniu

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres zaze@wihe.pl


Informacje na temat szkoleń:

Plan szkoleń WIHE na 2024 r.
261 853 183
zaze@wihe.pl

Miejsce szkolenia i dojazd

Miejsce:
Warszawa, Kozielska 4, aula WIHE, dojście z przystanku na ulicy: - Kozielska (340 m)
 
Mapka:
zobacz na mapie
 
Autobusy:
103
Lasek Na Kole (442 m)
186
Ostroroga (552 m)
103
Pl. Niemena (580 m)
103, 180, 221
Duchnicka (636 m)
103, 180, 221
Stacja Metra Marymont (2194 m)
Stacja Metra i Dworzec Gdański (2346 m)

Program zajęć podczas szkoleń EM1, EM2, EM3

Rejestracja :
830 – 845
Rozpoczęcie zajęć :
845
 
Wykłady nr :
1
845 – 915
2
925 – 955
3
100510.35
4
1045 – 1115
5
1125 – 1155
6
1230 – 1300
 
Seminarium
1310 – 1345
Zakończenie
1345 – 1400
 
Wykłady
30 minutowe
Przerwy
10 minutowe
Długa przerwa
35 minut (11.55 – 12.30)