Zakłady Naukowe WIHE

Zakład Ochrony Mikrofalowej


Adres do korespondencji:

Zakład Ochrony Mikrofalowej

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
ul. Kozielska 4, 01-163 Warszawa
 
Lokalizacja
ul. Szaserów 128 (Szpital WIM, budynek „izotopowy” III i IV p.)

Dane kontaktowe pracowników


Kierownik

dr hab. n. med. Wanda STANKIEWICZ, prof. WIHE

Pracownia Biologicznego Oddziaływania Pól Elektromagnetycznych
 
 
261 816 134
Fax
261 816 652, 261 104 391
wanda.stankiewicz@gmail.com

dr inż. Jarosław KIELISZEK

Zespół Analiz Zagrożeń Elektromagnetycznych
 
261 817 148
Fax
261 817 148, 261 816 652
jaroslaw.kieliszek@wihe.pl

mgr analityki med. Aleksandra Cios

Pracownia Biologicznego Oddziaływania Pól Elektromagnetycznych
 
261 817 103
aleksandra.cios@wihe.pl

mgr Małgorzata Kiełczewska

Pracownia Psychoneuroimmunologii
 
261 817 134
malgorzata.kielczewska@wihe.pl

mgr biotech. Martyna Ciepielak

Pracownia Psychoneuroimmunologii
 
261 817 103
martyna.ciepielak@wihe.pl

mgr inż. Andrzej BARTOSIŃSKI

Pracownia Psychoneuroimmunologii
 
261 817 103
andrzej.bartosinski@wihe.pl

ppłk mgr inż. Robert PUTA

Zespół Analiz Zagrożeń Elektromagnetycznych
 
261 816 652
robert.puta@wihe.pl

mjr dr n. tech. Jaromir SOBIECH

Zespół Analiz Zagrożeń Elektromagnetycznych
 
261 816 652
jaromir.sobiech@wihe.pl

st. chor. Grzegorz NOWAKOWSKI

Zespół Analiz Zagrożeń Elektromagnetycznych
 
261 816 147
grzegorz.nowakowski@wihe.pl

Dariusz ZDZIEBŁOWSKI

Zespół Analiz Zagrożeń Elektromagnetycznych
 
261 816 652