Zakłady Naukowe WIHE

Dział Wsparcia Badań


Adres do korespondencji:

Dział Wsparcia Badań

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
ul. Kozielska 4, 01-163 Warszawa

Dane kontaktowe pracowników

mgr Natalia Skoczyńska - Misiak

Sekretariat Naukowy

261 853-206
natalia.skoczynska@wihe.pl

mgr Marta Kobryn

Sekcja Komercjalizacji Projektów

261 853 051
marta.kobryn@wihe.pl

mgr Ewelina Pasternak

Sekretariat Naukowy

261 853 101
ewelina.pasternak@wihe.pl

Łukasz Kiraga

Zwierzętarnia

885 336-212
lukasz.kiraga@wihe.pl