Lista kursów

WOJSKOWY INSTYTUT HIGIENY I EPIDEMIOLOGII

im. gen. Karola Kaczkowskiego
01–163 Warszawa, ul. Kozielska 4
tel. 261 853 132, e-mail: wakcynologia@wihe.pl

KURS
WAKCYNOLOGIA PRAKTYCZNA


Temat : WAKCYNOLOGIA PRAKTYCZNA   „Szczepienia ochronne w teorii i praktyce – aktualny stan wiedzy
Charakterystyka kursu : Kurs doskonalący dla lekarzy
Termin : 13.11.2020r. godz: 9.00-16.00
Miejsce : kurs online, platforma ClickMeeting
Kierownik naukowy :
Osoba do kontaktu : dr n.med. Magdalena Zawadzka
magdalena.zawadzka@wihe.pl
tel: 261 853 132/603 856 011
Cena kursu : 400,00 zł - słownie: czterysta złotych

* Zgłoszenia na kurs należy przesyłać do 06 listopada 2020r.

* Formularz zgłoszeniowy – proszę uzupełnić i przesłać na adres: wakcynologia@wihe.pl


Załączniki :
1. Formularz zgłoszenia
 
2. Harmonogram
 
3. Regulamin

Opłaty

Odbiorca :
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, 01-163 Warszawa, ul. Kozielska 4
Bank :
Pekao S.A
Nr. konta :
44 1240 6247 1111 0000 4975 3509
Tytuł przelewu :
Wakcynologia praktyczna, imię i nazwisko uczestnika